Årsrapport om menneskehandel

29-10-2020

I alt 64 mænd og kvinder blev identificeret som ofre for menneskehandel i 2019, og det er færre end de to forudgående år. Forklaringerne kan være flere. Årsrapporten fra Center mod Menneskehandel er netop udgivet. Rapporten giver et indblik i den aktuelle situation på området.

Center mod Menneskehandel i Socialstyrelsen, har hvert år udgivet tal og statistik over menneskehandel i Danmark. I år udgives for første gang en årsrapport, der både fortæller om centrets arbejde, tendenser på området og formidler den seneste statistik.

Årsrapporten er netop offentliggjort, og den viser, at 64 personer i 2019 blev vurderet som ofre for menneskehandel i Danmark. To tredjedele af ofrene var kvinder. De kom primært fra Nigeria og Thailand, og hovedparten var handlet til prostitution. To kvinder var handlet til tvangsarbejde.

Den sidste tredjedel af ofrene var mænd primært fra Rumænien, som var udnyttet til tvangsarbejde.

Menneskehandel til tvangsarbejde foregik i 2019 primært i byggebranchen, men der var også eksempler på udnyttelse til rengøring og i landbruget. Tre personer var udnyttet til at begå tyveri og en person til både salg af stoffer og tyveri. Det var alle unge mænd fra Marokko.

”Mange forbinder menneskehandel med afrikanske kvinder, der bliver udnyttet til prostitution på gaden i København. Men vi ser også mænd udnyttet til tvangsarbejde, og teenagedrenge udnyttet til at begå tyveri og sælge hash – og menneskehandel foregår over hele landet”, siger leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemansen.

Færre ofre for menneskehandel i 2019

Antallet af personer, som de danske myndigheder har vurderet som ofre for menneskehandel, er steget igennem en årrække og toppede i 2016 med 121 personer. I 2018 faldt antallet til 97, og i 2019 er det så faldet yderligere til 64 personer.

”Der er ingen enkle forklaringer på stigninger og fald over årene. Vi har holdt flere samtaler med potentielle ofre end i de forudgående år, men en mindre andel af dem er i sidste ende blevet vurderet som ofre for menneskehandel”, fortæller Trine Ingemansen.

”Faldet kan skyldes, at der faktisk finder mindre menneskehandel sted i Danmark end tidligere. Forklaringen kan også ligge i, at bagmændene ændrer deres måde at arbejde på. For eksempel ser vi, at en del af udnyttelsen rykker online, og det gør det sværere for os at nå ofrene. Det er en af de udfordringer, vi har fokus på i 2020”, siger Trine Ingemansen.

Foruden oplysninger om udviklingen på området giver årsrapporten indblik i Center mod Menneskehandels samarbejde med andre myndigheder, blandt andre Politiet, Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen, samt NGO’erne AmiAmi, Røde Kors, Reden International og HopeNow.

Årsrapporten kan downloades her på Socialstyrelsen.dk og er desuden trykt i et begrænset oplag.

Se eller bestil årsrapport 2019 fra Center mod Menneskehandel

Fakta om Center mod Menneskehandel

  • Center mod Menneskehandel blev etableret i 2007 og er ansvarlig for at koordinere og udvikle den landsdækkende sociale indsats og indsamle og formidle viden om menneskehandel i Danmark.
  • Center mod Menneskehandel udreder og identificerer potentielle ofre for menneskehandel og tilbyder bistand, støtte og rådgivning til ofre for menneskehandel.
  • Center mod Menneskehandel er en del af Socialstyrelsen og refererer til ministeren for ligestilling.

 

Senest opdateret 29-10-2020

Kontakt

Trine Ingemansen
Leder af Center mod Menneskehandel

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her