Årsrapport 2019 om socialtilsynene

23-10-2020

Socialstyrelsen udgiver hvert år en årsrapport på baggrund af de fem socialtilsyns virksomhed. Rapporten indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter.

De fem socialtilsyn fører tilsyn med landets sociale tilbud og plejefamilier. I 2019 omfattede tilsynet 1.974 sociale tilbud og 5.879 plejefamilier.

Færre uanmeldte tilsynsbesøg og stor variation på tværs af tilsynene

De fem socialtilsyn gennemførte 9.716 anmeldte tilsynsbesøg og 3.290 uanmeldte tilsynsbesøg i 2019.

Samlet set er der i 2019 gennemført 11 pct. færre uanmeldte tilsynsbesøg end året før. I 2019 var knap et ud af tre tilsynsbesøg på de sociale tilbud uanmeldte (32 pct.), hvilket er et fald sammenlignet med 2018.

Godt et ud af fem tilsynsbesøg i plejefamilierne var uanmeldte (22 pct.) i 2019, hvilket også er et fald sammenlignet med 2018.

Desuden er der stor variation for anvendelsen af uanmeldte besøg på tværs af socialtilsynene. Det kan være udtryk for forskellig praksis blandt socialtilsynene.

Fortsat begrænset anvendelse af sanktioner

Antallet af iværksatte påbud og skærpede tilsyn er steget i 2019 sammenlignet med året før, men er dog stadig på et lavere niveau end i 2017 og 2016.

På tværs af socialtilsynene er der en vis forskel i, hvor ofte sanktioner anvendes. Det kan være udtryk for forskellig praksis blandt socialtilsynene i anvendelsen af sanktioner.

Derudover iværksættes generelt få sanktioner. Specielt på plejefamilieområdet iværksættes få sanktioner.

Se årsrapporten for socialtilsynene 2019

Baggrund

Socialstyrelsen følger løbende praksis i socialtilsynene og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale m.v. Som led i dette arbejde udgives en årsrapport om tilsynenes virksomhed.

Læs mere om Socialstyrelsens arbejde med socialtilsynene

Senest opdateret 23-10-2020

Kontakt

Nadia Jul Jeldtoft
Souschef

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her