VISO tilbyder rådgivning om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

13-11-2019

Vi har desværre ikke haft plads til alle, der ønskede at deltage på VISOs temadage om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Hvis I har brug for viden og redskaber på området, kan VISO i stedet tilbyde rådgivning, som har et særligt fokus på denne problemstilling. Ring til VISO og hør, hvad vi kan tilbyde. VISOs rådgivning er gratis.

Udadreagerende adfærd hos borgere med udviklingshæmning fylder meget – både for borgeren selv, hvis generelle trivsel kan blive påvirket af episoderne, og for fagpersonalet, der kan opleve stress, angst og en øget risiko for vold. Hertil kommer evt. øgede udgifter som konsekvens af højere normeringer, ændrede fysiske rammer m.v.

Udadreagerende adfærd skyldes sjældent en enkelt faktor, men opstår ofte i et komplekst samspil mellem borgeren og omgivelserne. Det betyder, at man skal være opmærksom på mange forskellige forhold, og der skal trækkes på flere forskellige redskaber for at løse problemerne.

Rådgivning om en gruppe eller enkeltpersoner

Hvis udadreagerende adfærd er en problemstilling for flere borgere i jeres tilbud, kan I få gratis rådgivning og opkvalificering af de relevante medarbejdere og ledere gennem et gruppeforløb.

Rådgivningsforløbet bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med jer og tager udgangspunkt i de udfordringer, I oplever. Et rådgivningsforløb kan bestå af vidensformidling på en temadag eller workshop, drøftelse af jeres konkrete praksis, afprøvning af metoder mv. Et rådgivningsforløb om en gruppe af borgere vil typisk vare 6-8 måneder.

VISO tilbyder som altid også rådgivning i forhold til enkelte borgere. I disse forløb tilbydes også udredning af borgerens ressourcer og udfordringer, hvis henvendelsen kommer fra en myndighedssagsbehandler.

Hvis du vil vide mere …

Socialstyrelsen udgav i efteråret 2018 et formidlingshæfte om metoder og redskaber til at forebygge og mindske udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning.  Der henvises også til relevant dansk litteratur. Hæftet henvender sig bl.a. til praksis og bygger på en mere omfattende rapport. 

Både hæfte og rapport er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen.

Se formidlingshæfte om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

Se rapport om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

Læs mere om VISO – den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation

  

Senest opdateret 13-11-2019

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her