VISO tilbyder rådgivning om sagsbehandling

03-10-2019

Ved du, at du kan få hjælp til at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen i konkrete sager? VISO tilbyder rådgivning til myndighedsniveauet i sager, der er præget af stor kompleksitet, fx pga. samarbejdsvanskeligheder, et højt konfliktniveau eller forskellige problemforståelser.

VISO tilbyder rådgivning med fokus på kvalitet i sagsbehandlingen til myndighedsniveauet på det specialiserede socialområde.  

Rådgivningen, der også kaldes myndighedsydelsen, er konkret og praksisnær i forhold til en enkelt sag eller mønstret i flere sager. Afsættet for rådgivningen er en sagsgennemgang med fokus på fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen: inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning.  Sagerne kan både være på børn- og ungeområdet og på voksenområdet.

Hvilke sager kan det dreje sig om?

Myndighedsydelsen kan tilbydes i stort set alle sager, hvor der aktuelt er et VISO-forløb eller tidligere har været det. Det væsentlige er, at den ønskede rådgivning er møntet på myndighedssagsbehandlere, og at problemstillingen omhandler sagsbehandlingen. Den lokale ledelse skal desuden være direkte involveret i forløbet.

Rådgivningen gives typisk i relation til meget langvarige sager, der på en eller flere leder har en høj grad af kompleksitet. Det kan fx være sager, der er præget af et højt konfliktniveau, samarbejdsvanskeligheder eller forskellige problemforståelser eller sager, hvor der behov for procesmæssig støtte.   

Forløbet strækker sig typisk over 3- 4 måneder og er gratis ligesom VISOs øvrige ydelser.

Rådgivningen om sagsbehandling adskiller sig både fra VISOs almindelige forløb og den type rådgivning, som Socialstyrelsen og Ankestyrelsen giver i regi af de to taskforces på hhv. handicap- og børn/unge-området. Du kan læse mere på VISOs egne sider, hvor du også kan se eksempler på, hvordan et forløb kan se ud.

Læs mere om rådgivning til myndighedsniveauet om sagsbehandling

Stor tilfredshed hos kommunerne

VISO har fornylig lavet en evaluering af vores tilbud om rådgivning til myndighedsniveauet. Evalueringen viser stor tilfredshed med rådgivningen. 9 ud af 10 kommuner mener, at anbefalingerne var anvendelige i det videre sagsarbejde, og at de anvendte metoder havde relevans for deres egen praksis.

Det, der særligt bliver fremhævet i evalueringen, er de konkrete handlingsanvisende anbefalinger, VISOs udefra-blik, at forløbet var så fleksibelt, og at der blev taget udgangspunkt i, hvor netop de var, for ellers havde det været svært at nå i en tidspresset hverdag.

Spørgsmål?

Henvend dig til VISO, hvis du ønsker et forløb eller har spørgsmål om, hvilke sager det kunne være relevant at få rådgivning om..

Tlf. til VISO: 72 42 37 00 eller skriv til fuldmægtig Jeanette Sandberg Sørensen på jsas@socialstyrelsen.dk

Senest opdateret 03-10-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her