Ungdomskriminalitet – et nyt tema på Vidensportalen

11-04-2019

Det er centralt at sætte tidligt ind i det kriminalpræventive arbejde, særligt blandt unge med udpræget risikoadfærd. Det nye tema på Vidensportalen præsenterer en lang række indsatser målrettet forskellige niveauer af forebyggelse. Læs om fx YLS-CMI, Social Pejling og En vej ind.

Socialstyrelsen har udgivet et nyt tema om ungdomskriminalitet på vidensportal.dk.

Risikobetonet adfærd er ofte en del af ungdomslivet, og det er også i denne periode, at forekomsten af kriminalitet er højest. Derfor er det vigtigt at sætte tidligt ind med kriminalpræventive indsatser, især i forhold til unge, der har en særlig udpræget risikoadfærd.

Temaet præsenterer en lang række indsatser. De er enten målrettet unge, der har begået kriminalitet eller rettet mod at nedbringe generel risikoadfærd i ungdomslivet, der kan føre til kriminel adfærd senere i livet. Temaet rummer desuden fyldig baggrundsinformation om målgruppen, omfang og øvrige fakta.

Blandt indsatserne præsenteres det standardiserede redskab YLS-CMI og metoderne Social Pejling og En vej ind.

Redskabet YLS-CMI

Youth Level of Service - Case Management Inventory (YLS-CMI) er et standardiseret redskab, der anvendes til at vurdere risikoen for tilbagefald til kriminalitet hos børn og unge i alderen 12-17 år. Det kan også bruges til at udarbejde en behandlingsplan for barnet eller den unge.

YLS-CMI henvender sig til fagpersoner, herunder myndighedssagsbehandlere og andre fagprofessionelle, som arbejder med unge, der har begået kriminalitet. Redskabet måler på otte risikofaktorer og giver dermed et overblik over den unges samlede problemstillinger.

Læs på Vidensportalen om YLS-CMI

Socialstyrelsen har udviklet et elektronisk dokumentationssystem, der kan bruges til at dokumentere resultaterne fra YLS-CMI, herunder måle den unges progression. Socialstyrelsen tilbyder kurser i at anvende redskabet.

Læs om kurserne i YLS-CMI

Social Pejling

Social Pejling er en metode, der har til formål at forebygge tidlig risikoadfærd hos alle unge i alderen 11-14 år med henblik på at forhindre øget risikoadfærd og eventuel kriminalitet senere i livet. Metoden viser gode resultater i forhold til at nedbringe det forventningspres, der kan få børn og unge til at handle i modstrid med deres egne ønsker eller overbevisninger.

I artiklen præsenteres Det Kriminalpræventive Råds skoleforløb ”Alle de andre gør det”. Indsatsen omfatter et forløb, hvor klassen arbejder med sociale misforståelser omkring andre børn og unges forventninger og adfærd over for hinanden.

Læs på Vidensportalen om Social Pejling

En vej ind

Kriminalitetstruede unge, der færdes omkring rocker- og bandemiljøerne, kan være i risiko for at blive rekrutteret til disse grupperinger.

En vej ind er en metode, hvis overordnede formål er at støtte alvorligt kriminalitetstruede unge i alderen 16-30 år i at opnå medborgerskab og komme tættere på uddannelse eller beskæftigelse.

Metoden består af et fire måneders intensivt gruppeforløb, hvor kerneelementerne i forløbet er mentorstøtte, Aggression Replacement Training (ART) og Motivational Interviewing/Den Motiverende Samtale (MI). En skræddersyet mentorindsats er noget af det, der har virket allerbedst for de kriminalitetstruede unge, som har deltaget i Socialstyrelsens afprøvning af metoden.

Læs på Vidensportalen om En vej ind

Andre indsatser

Temaet indeholder også artikler om andre kriminalpræventive indsatser rettet mod unge, bl.a.:

Det nye tema om ungdomskriminalitet afløser to tidligere temaer om kriminalitet og bander.

Se hele temaet på Vidensportalen om ungdomskriminalitet

Se oversigten over alle temaer på Vidensportalen om børn og unge

 

 

Senest opdateret 11-04-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her