Udvikling af misbrugsbehandling til borgere med ADHD

23-01-2019

En ny undersøgelse fra VIVE kortlægger effektive metoder til behandling af borgere med både ADHD og stofmisbrug. Undersøgelsen viser et potentiale for videreudvikling og modning af eksisterende behandlingsindsatser som U-turn, U18 og MOVE.

Minimum en fjerdedel af borgere, som modtager stofmisbrugsbehandling, har ADHD eller symptomer på ADHD, og det er en betydelig højere andel end hos den generelle befolkning. Det skaber udfordringer for borgeren i forhold til gennemførelsen af et behandlingsforløb.  

Socialstyrelsen har derfor i regi af Udviklings- og Investeringsprogrammet (UIP) igangsat en undersøgelse af, om der eksisterer nationale eller internationale behandlingsindsatser, som kan modnes og målrettes borgerede med både stofmisbrug og ADHD. Målet er en videre udbredelse af metoderne i den sociale misbrugsbehandling.

VIVE har udarbejdet undersøgelsen, der identificerer 17 relevante studier. Undersøgelsen er baseret på en systematisk litteratursøgning samt interviews med praktikere, eksperter, misbrugskonsulenter og kommunale chefer.

Potentiale i nuværende metoder

Resultatet af undersøgelsen peger blandt andet på, at den danske, sociale stofmisbrugsbehandling i dag anvender metoder, som kan udvikles til en målrettet behandling af borgere med stofmisbrug og ADHD. Det gælder eksempelvis metoderne U-turn, U18 og MI/KAT-GO (også kaldet MOVE).

Undersøgelsen understreger samtidig, at der er behov for, at en videreudvikling og modning af eksisterende metoder i behandlingssystemet bliver organiseret gennem et tæt tværsektorielt samarbejde mellem den sociale stofmisbrugsbehandling og psykiatrien.

Kommunal interesse

I undersøgelsen er en række kommunale chefer og misbrugskonsulenter blevet interviewet. Interviewene viser, at flere kommuner imødekommer udviklingen og implementeringen af eventuelle nye metoder eller tilpasning af eksisterende metoder til målgruppen, og at flere også er interesseret i at medvirke i et videre udviklingsforløb.

Med udgangspunkt i anbefalinger og vurderinger fra praksisfeltet og resultaterne fra videnskortlægningens systematiske litteraturstudium har undersøgelsen udarbejdet en række konkrete anbefalinger, herunder til et videre metodeudviklingsforløb.

Du kan via linket læse hele undersøgelsen og de konkrete anbefalinger.

Kortlægning: Effektive metoder til misbrugsbehandling af borgere med ADHD.

Senest opdateret 23-01-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her