Udvidet rådgivning til borgere med BPA-ordning

13-03-2019

Nu kan borgere, der modtager borgerstyret personlig assistance (BPA), få rådgivning og vejledning, når de overdrager arbejdsgiverfunktionen til foreninger og private virksomheder. Initiativet skal være med til at styrke borgernes retsstilling.

BPA er en hjælperordning, der kan gives til borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har meget omfattende hjælpebehov.

Med en BPA-ordning kan borgeren selv ansætte personale, der kan give praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Formålet med ordningen er, at borgeren på trods af et svært fysisk eller psykisk handicap, alligevel skal kunne leve en tilværelse så selvstændigt og normalt som muligt i egen bolig.

Nyt: Rådgivning om indgåelse af aftale

Det er en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsleder for hjælperne og som udgangspunkt også som arbejdsgiver. Borgeren kan dog vælge at overdrage arbejdsgiverfunktionen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

Der ydes i forvejen rådgivning til målgruppen om både at være arbejdsgiver og arbejdsleder.  Pr. 1. marts 2019 udvides rådgivningen også til at omfatte rådgivning og vejledning om overdragelse af arbejdsgiverfunktionen. Rådgivning og vejledning fås ved henvendelse til rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.

Læs mere om rådgivningen på www.BPA-arbejdsgiver.dk

Skal styrke borgernes retsstilling

Udvidelsen af rådgivningsfunktionen indgår i et satspuljeinitiativ for 2019, der skal styrke borgernes retsstilling, når der indgås aftale om overdragelse af arbejdsgiverfunktioner til private virksomheder og foreninger i hjælperordninger efter servicelovens § 95 og 96.

Det skal blandt andet være med til at sikre, at en borger, der uvidende har indgået aftale med en ikke-godkendt forening eller virksomhed, ikke kommer til at lide tab som følge heraf.

Arbejdsgiver- og interesseorganisationen Kooperationen varetager rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver efter aftale med Socialstyrelsen. 

Senest opdateret 25-03-2019

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her