Udbud: Kvalitet på botilbud

28-03-2019

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udarbejde et indsatskatalog for kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder. Opgaven omfatter forskningsreview, kortlægning og processtøtte til en arbejdsgruppe. Tilbudsfristen er den 3. maj 2019 kl. 12.

Som led i initiativet ’En styrket indsats i kvaliteten i socialpsykiatrien’ iværksættes et projekt om styrket kvalitet på botilbud. Socialstyrelsen udbyder i den forbindelse en opgave med forskningsreview, kortlægning, processtøtte og udarbejdelse af et indsatskatalog. Sidstnævnte udarbejdes i samarbejde med en arbejdsgruppe.

Det samlede initiativ har to spor:

  1. Strategisk omlægning og styrkelse af viden og kompetencer
  2. Kvalitet og udvikling på de største ydelsesområder

De to spor skal ses i tæt sammenhæng og har recovery-orientering og rehabilitering samt opfølgning på borgerens udvikling og progression som fælles udgangspunkt

Den udbudte opgave indgår som en del af spor 2 og er ét af seks projekter i initiativet.

Den udbudte opgave

Tilbudsgiver skal i samarbejde med Socialstyrelsen løse følgende tre opgaver:

  1. Forskningsreview, der afdækker aktuelt bedste viden om kvalitet i indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder på botilbud specifikt, herunder identificeres virksomme metoder og indsatser.
  2. Kortlægning, hvor kernelementer for kvalitet og lovende praksis på botilbud afdækkes i samarbejde med forventeligt fem til syv førende botilbud.
  3. Processtøtte og udarbejdelse af indsatskatalog i samarbejde med en arbejdsgruppe.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt EU-udbud.

Beløbsrammen er 3,7 mio. kr. ekskl. moms, og opgaven skal leveres i perioden juni 2019 til december 2020.

Tilbudsfristen er den 3. maj kl. 12.

Læs mere om udbuddet og få adgang til udbudsmaterialet

 

Senest opdateret 28-03-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her