Tre indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

02-10-2019

Mange botilbud og boformer for hjemløse efterspørger metoder til at hjælpe de borgere, som både har psykiske vanskeligheder og et problemskabende misbrug. En ny kortlægning identificerer tre lovende, recovery-orienterede indsatser, der alle har fokus på motivation og harm reduction.

Mere end hver tredje, der bor på et botilbud eller en boform for hjemløse, har både psykiske vanskeligheder og et problemskabende misbrug af alkohol, medicin eller illegale rusmidler. Det vurderes i en ny kortlægning af egnede indsatser til målgruppen, der også kan have problemer som gæld, kriminalitet og udfordrende adfærd.

Der er derfor ofte tale om et komplekst problembillede, og mange botilbud efterspørger kompetencer og metoder til at hjælpe målgruppen.

På baggrund af både forskning og en screening af området er der indkredset tre lovende indsatser, der beskrives nærmere i kortlægningen under disse overskrifter:

  • Tværgående samarbejdsindsats
  • Helhedsorienteret indsats med afsæt i Housing First og harm reduction
  • Dobbeltdiagnoseteam og motiverende samtale

Recovery-orienterede indsatser

Selvom indsatserne er forskellige, har de flere fællestræk. Helt overordnet er det karakteristisk for alle tre indsatser, at der arbejdes recovery-orienteret.

Man ser hverken bort fra misbruget eller prøver at skabe ændringer på vegne af borgerne, men arbejder for at fremme lige netop den forandring, som de selv er motiverede for. Motivationsbegrebet er generelt bredt og kan derfor også være relateret til meget andet end misbruget, fx gode oplevelser.

Et fællestræk er også, at borgerne bliver set og hørt som mennesker, som man kan indgå i konstruktive relationer med – på trods af misbruget.
 
Som en konsekvens af forståelsen af, at ændringer ikke kan tvinges igennem, arbejdes der også med harm reduction – skadesreduktion – hvor man sigter efter at reducere de fysiske, sociale og psykiske skader af misbruget, uden at forudsætte, at misbruget stopper eller mindskes.

Et godt tværgående samarbejde med andre fagligheder og organisatorisk tilhørsforhold er endnu en af de fælles prioriteter.  

Formålet med kortlægningen

Kortlægningen er udarbejdet for Socialstyrelsen af Socialt Udviklingscenter SUS i samarbejde med kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstaden.

Formålet med undersøgelsen er at indkredse og vurdere, om der er grundlag for at videreudvikle udvalgte indsatser til målgruppen.

Udgivelsen kan anvendes af politiske og administrative beslutningstagere, udviklingskonsulenter samt fagprofessionelle til at hente viden og inspiration til arbejdet med at hjælpe denne gruppe af borgere.

Se udgivelsen om indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug

Senest opdateret 03-10-2019

Konference

Vær med i workshop om dobbeltdiagnoser, når Socialstyrelsen holder konference 21. oktober om virksomme indsatser.

Se nyheden om konferencen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her