Tidlig opsporing – nyt tema på Vidensportalen

02-07-2019

For at kunne arbejde forebyggende og sætte tidligt ind er det afgørende, at børn i udsatte positioner og begyndende mistrivsel opdages tidligt. Et nyt tema på Vidensportalen præsenterer viden, metoder og centrale aspekter omkring tidlig opsporing.

Socialstyrelsen har offentliggjort et tema på Vidensportalen om tidlig opsporing.

Når det gælder de 0-6 årige børn, har sundhedspleje og medarbejdere i dagtilbud en central rolle, og der er en række centrale elementer, der kan styrke den tidlige opsporing.

Temaet præsenterer dels en opsporingsmodel, der har vist positiv effekt, dels  en screeningsmetode, som sundhedsplejen i Danmark har gode erfaringer med.

Man kan  også  læse om faglige og organisatoriske virkemidler til opsporing af børn i en udsat position samt en række artikler om målgruppen, omfang, risiko- og beskyttelsesfaktorer m.m.

Virkemidler og indsatser 

Temaet på Vidensportalen præsenterer seks centrale elementer på organisatorisk niveau, som er centrale i arbejdet med tidlig opsporing, og som sikrer en kvalificeret tidlig opsporing af børn i udsatte positioner:

  • Viden og kompetencer om tidlige tegn på mistrivsel og overgreb
  • Tæt og tidligt forældresamarbejde
  • Tværgående dialog, sparring og samarbejde
  • Fokus på overgange
  • Formaliserede procedurer og sammenhænge mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte (handlespor)
  • Faglig ledelse.

Læs mere om virkemidler i den tidlige opsporing her

Opsporingsmodel og ADBB

Der findes også konkrete redskaber til arbejdet med tidlig opsporing, fx Opsporingsmodellen, der understøtter en fælles systematik og et fælles sprog mellem de fagprofessionelle. Opsporingsmodellen giver mulighed for ekstern faglig sparring og brug af en dialogmodel, der skal sikre effektive møder.

Læs mere om Opsporingsmodellen her

Et andet redskab er ADBB (Alarm Distress BaBy Scale), der er en systematisk og standardiseret screeningsmetode til at opspore vedvarende social tilbagetrækning som indikator på psykisk mistrivsel hos spæd- og småbørn i alderen 0-2 år.

Læs mere om ADBB her

Se det nye tema om tidlig opsporing på Vidensportalen

Se oversigten over alle temaer på Vidensportalen om børn og unge

Senest opdateret 02-07-2019

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her