Temamøder: Forebyg voldsom adfærd hos borgere med komplekse problemstillinger

28-11-2019

Forstå baggrunden for voldsom adfærd hos borgere med fx psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug – og lær at forebygge konflikter gennem neuropædagogik. Socialstyrelsen tilbyder tre nye temamøder om tryghed og trivsel på botilbud.

Socialstyrelsen holder løbende arrangementer om, hvordan man kan fremme tryghed og trivsel på botilbud og dermed forebygge voldsomme episoder. Det sker med udgangspunkt i de nationale retningslinjer, som styrelsen offentliggjorde i december 2017.

Se udgivelsen: Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse (2017)

Nu inviterer Socialstyrelsen til tre nye temamøder med psykolog Steen Guldager fra Socialpsykologisk Center, der er specialiseret i psykologisk og social udredning og rådgivning i komplekse sager.

Det kan I opleve på temamøderne

Der er ofte en grund til, at der opstår konflikter og udadreagerende adfærd hos borgere med særligt komplekse problemstillinger. Årsagen kan for eksempel være afhængighed af rusmidler.

På temamøderne vil Steen Guldager sætte fokus på at forstå situationen og personen bag adfærden. Der kan fx være tale om, at borgeren har større problemer med hukommelse, opmærksomhed og styring af tænkningen, end medarbejderen ved, og det kan betyde, at kravene til borgeren bliver større, end vedkommende kan honorere. Her kan en enkel, kompenserende neuropædagogik være med til at forebygge konflikter

I får desuden en generel introduktion til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder, ligesom I vil høre om, hvordan I kan søge et indsatsforløb, hvor I arbejder konkret med at styrke trivslen og trygheden for både borgere og medarbejdere på jeres tilbud.

Arrangementerne foregår i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingen foregår via SUS’ hjemmeside, hvor man også kan se det fulde program for arrangementerne.

Temamøderne holdes i Næstved den 15. januar, i Kolding den 20. januar og i Herning den 28. januar, alle dage kl. 13.00 -16.00. Det koster 150 kr. at deltage.

Der er det samme program for alle tre dage, så man kan deltage der, hvor det passer bedst ind i kalenderen.

Program og tilmelding til temamødet 15. januar i Næstved

Program og tilmelding til temamødet 20. januar i Kolding

Program og tilmelding til temamødet 28. januar i Herning

Der er tilmeldingsfrist til alle temamøder den 10. januar 2020.

Senest opdateret 28-11-2019

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her