Temamøde: Styrk samarbejdskæden i opsporingen af mistrivsel hos små børn

11-09-2019

Socialstyrelsen inviterer til temamøde om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6-årige børn. Vi sætter særligt fokus på det tværfaglige samarbejde, og hvordan det kan styrkes. Vær med én af dagene enten i Horsens den 5. november 2019 eller i Roskilde den 12. november 2019.

Som en del af et nyt rådgivningsprojekt afholder Socialstyrelsen en række temamøder i perioden 2019-2021 om tidlig opsporing hos 0-6-årige børn. De første møder finder sted i november.

En tidlig indsats er afhængig af, at forskellige faggrupper kan samarbejde om at opspore og hjælpe børn i udsatte positioner. Det er derfor afgørende, at fagpersoner, der har med børnene at gøre i hverdagen, opfanger tegn og reaktioner på mistrivsel, tager bekymringer alvorligt og handler på deres bekymring via tværfagligt samarbejde.

Efterårets to temamøder sætter derfor fokus på, hvordan man på tværs af social-, almen- og sundhedsområdet arbejder med tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel, og hvordan det tværfaglige samarbejde kan udvikles og styrkes.

Det kan du opleve på temamøderne

På møderne vil Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Ankestyrelsen bidrage med faglige oplæg og præsentere igangværende projekter samt aktuel viden på området. Efterfølgende lægger vi op til en fælles faglig drøftelse af dagens tema.  

Herudover vil der på begge møder være workshops, som faciliteres af kommuner, der præsenterer deres praksis og erfaringer fra området og giver mulighed for aktiv tværkommunal erfaringsudveksling.

Dagene vil også indeholde faglige oplæg i plenum:

I Horsens den 5. november kommer Bo Morthorst Rasmussen, docent og ph.d. v. UC SYD, og fortæller om samarbejde på tværs af professioner, og hvordan vi spiller hinanden gode i det tværprofessionelle samarbejde.

I Roskilde den 12. november vil Crisstina Munck, ph.d. og lektor v. Københavns Professionshøjskole, holde oplæg om, hvordan pædagoger arbejder med tidlig indsats, og hvordan de oplever processerne i det tværfaglige samarbejde.

Praktiske oplysninger

Temamøderne er henvendt til fx områdeledere, faglige og pædagogiske ledere i sundhedspleje og dagtilbud, teamledere fra myndighedsområdet samt faglige medarbejdere inden for et specifikt område, som fx ledere af PPR, ledere af fremskudte socialrådgivere, pædagogiske konsulenter og dagplejekonsulenter.
Det kan evt. også være relevant for chefer fra dagtilbudsområdet.

Møderne afholdes i Horsens den 5. november 2019 og i Roskilde den 12. november 2019.

Det er gratis at deltage, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Ved mange tilmeldinger forbeholder vi os retten til at fordele pladserne blandt de tilmeldte kommuner og organisationer.

Tilmeldingsfristen til begge temamøder er den 30. oktober 2019.

Program og tilmelding til temamødet i Horsens 5. november
 
Program og tilmelding til temamødet i Roskilde 12. november

Nyheden er opdateret 10. og 24. oktober 2019 med fornyet tilmeldingsfrist mv. Red.

Senest opdateret 24-10-2019

Få rådgivning om tidlig opsporing

Socialstyrelsen tilbyder to rådgivningsforløb om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos børn i sundhedspleje og dagtilbud.

Forløbene starter i januar 2020, og der er netop åbnet for en ny ansøgningsrunde.

Læs om tilbuddet 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Cecilie Blicher Petersen
Specialkonsulent