Temamøde om tryghed og trivsel på botilbud

24-04-2019

Socialstyrelsen afholder to temamøder i juni 2019 med særligt fokus på samarbejde mellem borgere og medarbejdere på sociale tilbud. Vær med én af dagene og hør om, hvordan et tæt samarbejde fremmer tryghed og trivsel for alle og kan reducere risikoen for voldsomme episoder på sociale tilbud.

Socialstyrelsen offentliggjorde i december 2017 ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse”.

For at understøtte anvendelsen holdes der jævnligt arrangementer om tryghed og forebyggelse af voldsomme episoder med udgangspunkt i de nye retningslinjer. Næste gang bliver i juni, når Socialstyrelsen inviterer til to nye temamøder.

Formålet med de nationale retningslinjer er at fremme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder. Ud over det socialfaglige perspektiv beskriver retningslinjerne også nogle af de relevante krav i arbejdsmiljølovgivningen.

Se udgivelsen: Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Det kan I opleve på temamødet

Til temamøderne præsenterer Socialstyrelsen de nationale retningslinjer og introducerer til en tilgang, som har vist sig virksom i det voldsforebyggende arbejde. Tilgangen har særligt fokus på, hvordan et tæt samarbejde mellem medarbejdere og borgere kan spille en afgørende, positiv rolle for at reducere risikoen for voldsomme episoder.

I vil også høre om, hvordan I kan søge et indsatsforløb, hvor I arbejder konkret med at styrke trivslen og trygheden for både borgere og medarbejdere på jeres tilbud.

Arrangementerne foregår i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingen foregår via SUS’ hjemmeside, hvor man også kan se det fulde program for arrangementerne.

Temamøderne holdes i Vejle den 18. juni og i København den 19. juni, begge dage kl. 13-16. Det koster 150 kr. at deltage.

Der er tilmeldingsfrist til begge temamøder den 28. maj 2019.

Senest opdateret 24-04-2019

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Konference om recovery

Husk, at vi også holder en stor konference 15. maj om recovery i det voldsforebyggende arbejde.

Tilmelding senest 1. maj.

Læs om konferencen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her