Temadage: Nye regler for magtanvendelse

04-09-2019

Der er vedtaget nye regler for magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020. Hør om de reviderede regler på temadage over hele landet.

Folketinget har, med baggrund i serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne i 2017, vedtaget nye regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2020.

Baggrund for lovændringerne

Serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne viste, at de gældende regler i praksis kan være en barriere for, at de sociale tilbud kan yde den nødvendige omsorg og beskyttelse over for borgerne i de situationer, hvor gængse socialpædagogiske indsatser ikke slår til.

Det kan fx være uklart for personalet, hvad de må gøre som led i den almindelige omsorgspligt, og hvornår der er tale om et indgreb i selvbestemmelsesretten.

Serviceeftersynet viste også, at de nuværende regler ikke giver tilstrækkelig mulighed for, at personalet kan sikre den enkeltes omsorg, værdighed og tryghed for borgere med demens i akutte situationer, fx hvor en borger udsætter sig selv eller andre for fare, ligesom der er behov for, at der i højere grad kan tages hensyn til de øvrige beboere og fællesskabet på plejehjemmene. På den baggrund skelner den nye lovgivning mellem handicap og demens for nogle reglers vedkommende.

Lovforslaget er tilgængeligt på folketingstidende.dk:

Se lovforslaget om ændrede regler for magtanvendelse m.v., vedtaget 23. april 2019 (pdf) 

Rapporten om serviceeftersynet er tilgængelig på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside sim.dk:

Hent rapporten "Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne" (pdf)

10 temadage om de nye magtanvendelsesregler

I forbindelse med de ændrede regler gennemfører Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen 10 temadage, der er fordelt geografisk over hele landet.

På temadagene vil der både være oplæg om de reviderede regler for anvendelse af magt og om socialpædagogiske metoder, der kan medvirke til at forebygge magtanvendelse.

Oplægsholderne vil være repræsentanter fra Social- og Indenrigsministeriet og de to VISO-specialister, Konsulentfirmaet SOPRA og Botilbuddet Kærhuset. Der vil desuden være gruppearbejde om de nye regler med udgangspunkt i konkrete cases og i egne erfaringer.

Temadagene henvender sig til:

  • Ledere og fagprofessionelle på kommunale, regionale og private tilbud på handicap- og ældreområdet
  • Ledere og fagprofessionelle på forvaltningsniveau i kommune og regioner, som er ansvarlige for og involveret i planlægningen og organiseringen af indsatsen for målgruppen.

Du kan tilmelde dig en af temadagene her:

Deltagelse i temadagene er gratis.

Senest opdateret 04-09-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her