Tag tidligt hånd om skolefravær hos børn med autisme

23-10-2019

Børn med autisme kan have særlige udfordringer i skolen, og det kan føre til langvarigt skolefravær. Opsporing, forebyggelse og tæt samarbejde mellem alle involverede er afgørende faktorer for at sikre børnenes trivsel. Se Socialstyrelsens nye webmateriale med inspiration til det gode skoleliv for børn med autisme.

Børn med autisme har generelt et højere skolefravær end andre børn. Årsagerne kan være mangeartede, men børn med autisme kan ofte have det svært i skolen.

Fx kan de have vanskeligt ved overgange mellem aktiviteter eller at komme i skole efter en ferie. De kan også have udfordringer med at indgå i sociale sammenhænge, og kan let blive overvældet at store mængder af indtryk og krav. Nogle har også kognitive vanskeligheder, fx med at skabe overblik.

Udfordringerne kan føre til, at barnet ikke trives i skolen og derfor får et bekymrende skolefravær. 

Opsporing, forebyggelse og tæt samarbejde

Det er baggrunden for et nyt webmateriale om skole og autisme som nu lanceres på Socialstyrelsen.dk. Formålet er at inspirere til, hvordan de fagprofessionelle omkring barnet kan understøtte et godt skoleliv og dermed forebygge, at begyndende problemer udvikler sig og måske ender med langvarigt skolefravær eller decideret skolevægring.

Opsporing af de børn, der kan være i særlig risiko, står centralt i forebyggelsesindsatsen. Forskning peger på, at det særligt kan dreje sig om de børn, hvis autisme kommer til udtryk ved, at de har dårlig social motivation, svært ved tage initiativ samt tendens til at trække sig, evt. med negative tankemønstre.

Det er derfor vigtigt, at børn med disse udfordringer får særlig opmærksomhed fra både skole og forældre, så der er mulighed for at sætte tidligt og specifikt ind.

Lærere og pædagoger har naturligt en særlig rolle at spille for barnets hverdag i skolen, men sikring af trivslen er et fælles ansvar for alle involverede. Et tæt og konstruktivt samarbejde mellem skolen, forældrene og barnet selv samt andre parter, fx Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og sagsbehandleren, er en af de vigtige forudsætninger for forebyggelsen af skolefravær.

Det nye webmateriale om skolelivet med autisme

De fagprofessionelle har brug for viden om barnet, og barnet har brug for at lærere og pædagoger har en forståelse for dets ressourcer og de udfordringer, skolelivet kan give. Det nye webmateriale skal bidrage med mere viden om, hvordan børn med autisme kan hjælpes til bedre trivsel i skolen, og hvordan roller og fælles ansvar kan tydeliggøres.

Se webmaterialet om skolefravær og autisme

Socialstyrelsen har tidligere (2018) udgivet en rapport om skolevægring hos børn med autisme.

Se rapporten om skolevægring og autisme 

 

Senest opdateret 23-10-2019

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her