Tag dialogen om børns ferie

06-03-2019

Langt de fleste børn i dagtilbud holder ferie mellem tre og ti uger om året. Men nogle har kun lidt ferie, og 1,7 procent har slet ikke. Se Socialstyrelsens nye inspirationsmateriale og sæt børns ferie på dagsordenen i jeres dagtilbud.

Det kan være svært for det pædagogiske personale at tage initiativ til dialog med forældrene om barnets ferie i de situationer, hvor barnet vil have glæde af et længere afbræk fra dagtilbuddet og øget samvær med forældrene.

Det fremgår af en ny rapport, der kortlægger omfanget af ferie for børn i dagtilbud. Den viser, at børn i dagtilbud i snit har ferie 6,7 uger om året, og at 80 procent holder mellem 3 og ti uger. Men syv procent har mindre end tre uger, og 1,7 procent af børnene har aldrig ferie. Kortlægningen ser også på mulige årsager til, at nogle børn kun holder lidt eller slet ingen ferie.

Refleksionsværktøj og plakater til praksis

For at gøre det nemmere for dagtilbuddene at tage dialogen med forældrene om børns behov for ferie, udgiver Socialstyrelsen nu et inspirationsmateriale.

Det består dels af en vejledning og et refleksionsværktøj til pædagogisk personale, ledere og forvaltninger, dels af praksisrettede materialer som plakater og postkort, der kan skabe opmærksomhed om børns ferie overfor forældregruppen og inspi¬rere til aktiviteter og samvær mellem børn og forældre.

Materialet kan fx bruges til at formidle eksempler på aktiviteter, som er i overensstemmelse med den aktuelle børnegruppes behov og interesser og de muligheder, som lokalområdet tilbyder.

Se kortlægningen af børns ferie


Find inspirationsmaterialet til praksis på emu.dk

Senest opdateret 06-03-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her