Tæt støttede opstartsforløb – intensiv støtte til plejefamilier

11-04-2019

Ny lovgivning skal sikre, at plejefamilier modtager intensiv støtte, når de får et plejebarn. Socialstyrelsen er ved at udvikle et fleksibelt koncept, som kommunerne via opkvalificering af medarbejdere kan bruge til formålet. Der er også udviklet en tilhørende digital platform.

Plejefamilier har gode muligheder for at tilbyde deres plejebørn et hverdagsliv, der ligger tæt på det, andre børn oplever – netop fordi, der er tale om et familiemiljø.

Undersøgelser viser, at mange anbragte børn har særlige udfordringer og komplekse behov. For at plejeforældre kan støtte op om et plejebarn og hjælpe det ind i en positiv udvikling, er det derfor afgørende, at de rustes til opgaven.

Det er baggrunden for den nye lovgivning – ”Mere kvalitet i plejefamilier” – der træder i kraft 1. juli 2019. Ifølge de nye bestemmelser i serviceloven skal alle kommuner herefter sørge for, at plejefamilier, når de får et nyt plejebarn anbragt hos sig, får en intensiv støtte (SEL § 66 c, stk.2).

Forløb, kursus og digital platform

Socialstyrelsen er ved at udvikle et fleksibelt koncept, som kommunerne kan vælge at bruge, når de skal sikre, at plejefamilier modtager en sådan intensiv støtte i starten af en anbringelse.

Konceptet kan anvendes af familieplejekonsulenter, andre medarbejdere i kommunen eller eksternt personale - alt efter, hvem den enkelte kommune vælgerskal stå for den intensive støtte.

Det samlede koncept består af:

  • Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb til plejefamilier. Opstartsforløbet er opbygget af forskellige undervisningsmoduler med temaer som fx den robuste og tryghedsfremmende plejefamilie, overgrebsproblematikker, samarbejde med biologisk familie og skolegang. Det indeholder også temasupervisioner og logbog.
  • Et fem-dages kompetencekursus målrettet familieplejekonsulenter eller andet personale, der skal stå for forløbene lokalt. Kurset og den tilhørende certificering er en forudsætning for at anvende Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb.
  • Den digitale platform tsop.dk, der under og efter forløbet giver plejefamilier, certificerede familieplejekonsulenter og andet personale adgang til forløbs- og kursusmaterialer samt supplerende e-læringsmateriale. 

Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb er udviklet af et konsortium bestående af VIA University College og Videnscenter for Anbragte Børn og Unge/Center for familiepleje i Københavns Kommune i samarbejde med Socialstyrelsen. Konsortiet varetager også kursusadministration, undervisning på kompetencekurserne og tsop.dk.

Praktisk info om tæt støttede opstartsforløb

Kompetencekurset udbydes vederlagsfrit til alle kommuner fra efteråret 2019.

Der er 100 - 120 pladser fordelt på fem kompetencekurser i efteråret 2019. Fra foråret 2020 udbydes løbende et begrænset antal kurser. Alle kommuner er garanteret en plads i efteråret, og pladserne fordeles derefter efter en fordelingsnøgle

Kurserne afholdes i Aalborg, Silkeborg, Kolding, København og Slagelse.

Tilmelding til kompetencekurset foregår via tsop.dk, hvor man også kan læse mere om, hvordan man kommer i gang med at anvende Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb til plejefamilier.

Tilmelding og mere information på tsop.dk

Senest opdateret 11-04-2019

Kontakt

Lotte Hestbæk
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her