Styrk opsporingen af mistrivsel hos småbørn

28-08-2019

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel hos børn i sundhedspleje og dagtilbud. Der tilbydes nu to forløb med opstart i januar 2020. Ansøgningsfrist: 14. oktober 2019.

Kommuner kan nu ansøge Socialstyrelsen om et rådgivningsforløb om opsporing og reaktion på mistrivsel hos små børn, der er i alderen 0-6 år og er i dagtilbud og sundhedspleje.

Formålet med rådgivningen er at understøtte, at fagpersoner reagerer sikkert og rettidigt på bekymringer om børn, som er i (begyndende) mistrivsel eller i risiko for overgreb.

Rådgivningen har fokus på, hvordan den faglige ledelse i sundhedspleje og dagtilbud kan skabe fælles retning og fagligt grundlag for arbejdet med tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel. Et vigtigt element i rådgivningen er, hvordan man kan styrke det tværgående samarbejde mellem almen- og socialområdet, når der er bekymring for et barn, herunder samarbejdet om underretninger.

Udbytte af forløbet

Rådgivningen tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og nuværende praksis. Forløbet vil bestå af minianalyse, faglige udviklingsaktiviteter, opfølgning og anbefalinger til det videre arbejde.

Som led i forløbet inddrages bl.a. samarbejdet med forældre og øvrige aktører fra fx myndighedsområdet og PPR.

Kommunerne kan via rådgivningen få:

  • Øget indsigt i egen praksis vedr. tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6-årige børn.
  • Viden om centrale elementer og konkrete faglige redskaber, der kan styrke tidlig opsporing i sundhedspleje og dagtilbud.
  • Fokus på, hvordan faglige og pædagogiske ledere i sundhedspleje og dagtilbud kan understøtte en god faglig praksis på området.
  • Støtte til formalisering af handlespor, herunder underretninger og tværfagligt samarbejde vedr. tidlig opsporing i sundhedspleje og dagtilbud.

Praktiske oplysninger

Det samlede rådgivningsforløb vil bestå af fire rådgivningsdage over en periode på 6-12 måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Der tilbydes to rådgivningsforløb med opstart i januar 2020.

Der er ansøgningsfrist den 14. oktober 2019 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger om rådgivningsforløbet og adgang til at søge

Senest opdateret 28-08-2019

Kontakt

Anette Hammershøi
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her