Styrk kommunens indsats mod overgreb mod børn

22-10-2019

Socialstyrelsen udbyder rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil styrke indsatsen mod vold og seksuelle overgreb, herunder kendskabet det lovpligtige kommunale beredskab. Der tilbydes to forløb med opstart i 1. kvartal 2020. Ansøgningsfrist: 16. december 2019.

Rådgivningsforløbet har til formål at styrke den kommunale indsats mod vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, herunder styrke kendskabet til og brugen af det kommunale beredskab.

Indhold i rådgivningen

I rådgivningsforløbet sættes der fokus på, hvordan ledelsen og medarbejderne på børn- og ungeområdet opnår viden og kompetencer til at kunne arbejde systematisk med at forebygge, opspore og håndtere sager om vold og seksuelle overgreb, og hvordan det kommunale beredskab kan understøtte dette arbejde.

Derudover er der fokus på, hvordan man arbejder sammen på tværs af skole/dagtilbud, myndighed og sektorer ved mistanke eller viden om overgreb mod et barn.

Rådgivningsforløbet består af en indledende analyse af kommunens udgangspunkt for at arbejde på overgrebsområdet, konkrete udviklingsaktiviteter målrettet kommunens behov og en afsluttede opfølgning.

Forventet udbytte af et rådgivningsforløb

Kommuner der indgår i et rådgivningsforløb kan forvente:

  • Øget indsigt i egen praksis og udviklingsmuligheder på overgrebsområdet
  • Et opdateret lovpligtigt kommunalt beredskab, der er kendt blandt medarbejdere og ledere og som bruges systematisk til at kvalificere bekymring, mistanke eller viden om overgreb
  • Øget viden hos medarbejdere og ledere om forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb
  • Styrket systematik og kvalitet i kommunens samlede opsporing og håndtering af sager om børn og unge der er udsat for overgreb
  • En effektiv rolle- og ansvarsfordeling i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Praktiske oplysninger

Rådgivningsforløbet har en varighed på omkring 12 måneder og tager afsæt i den enkelte kommunes udviklingsbehov på området.

Der tilbydes to rådgivningsforløb med opstart i 1. kvartal 2020.

Der er ansøgningsfrist den 16. december 2019.

Læs mere om rådgivningsforløbet, og hvordan I som kommune søger om et forløb.

 

Senest opdateret 22-10-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her