Styrk inddragelse af børn og unge i egen sag

10-09-2019

Socialstyrelsen og Børns Vilkår tilbyder gratis rådgivning og kompetenceudvikling til kommuner, der ønsker at styrke inddragelse af barnet eller den unges perspektiv i den kommunale sagsbehandling og i samarbejdet på tværs af områder. Ansøgningsfrist: 1. december 2019.

Forskning peger på, at inddragelse i egen sag er et kerneelement, når vi skal lykkes med en effektiv indsats for børn og unge, som er i en udsat position eller i risiko for at komme det.

Når barnet eller den unges perspektiv sættes i centrum i tæt samarbejde med familie og netværk, understøttes det rette valg af indsats, og der skabes forståelse og ejerskab for beslutningerne.

Socialstyrelsen og Børns Vilkår tilbyder derfor kommunerne gratis, intensive rådgivningsforløb til kommuner med fokus på at styrke inddragelse af barnet eller den unge samt familie og netværk. Inddragelsen gælder både i den kommunale sagsbehandling og i samarbejdet på tværs af almen-, myndigheds- og udførerområdet.

Der kan aktuelt søges om at indgå i et rådgivningsforløb af ca.12 måneders varighed med opstart januar 2020.

Indhold og udbytte af forløbet

Rådgivningsforløbet indeholder målrettet strategisk og faglig rådgivning, der er tilpasset kommunen, samt kompetenceudvikling. Yderligere tilbydes løbende sparring på implementering og forankring af udviklingstiltag.

Rådgivningen sætter fokus på:

  • Styringsgrundlag
  • Organisatorisk rammesætning
  • Strategisk og fælles fagligt tankesæt om inddragelse på tværs af områder
  • Faglig ledelse
  • Metoder til systematisk og kvalificeret inddragelse af barnets perspektiv.

Rådgivningen baseres på en foranalyse af kommunens grundlag for at kvalitetsudvikle den kommunale praksis for inddragelse. 

Rådgivningen retter sig mod chefer, ledere og faglige nøglepersoner på almen-, myndigheds- og udførerområdet.

Kompetenceudviklingen er målrettet myndighedssagsbehandlere og relevante ledere. Kompetenceudviklingen fokuserer gennem praksisnær træning og feedback på at styrke deltagernes kompetencer i systematisk at forberede, afholde og følge op på samtaler med børn og unge.

Praktiske oplysninger

Tre kommuner kan deltage i rådgivningsforløbet med opstart i januar 2020 og afslutning i november 2020.

Der er ansøgningsfrist 1. december 2019 kl. 12.

Få mere information om ansøgning til rådgivnings- og kompetenceforløbet

Senest opdateret 11-09-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her