Stofmisbrug – nyt tema på Vidensportalen

20-11-2019

De fleste, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, har andre sociale eller psykiske problemer end stofmisbruget – men ikke alle. Temaet på Vidensportalen om stofmisbrug sætter bl.a. fokus på den sammensatte målgruppe, misbrugets årsager og konsekvenser og relevante indsatser.

Hovedparten af de borgere, der har et behandlingskrævende misbrug af stoffer, har andre sociale eller psykiske problemer end stofmisbruget. Men det gælder ikke alle; en del er i arbejde eller under uddannelse og er ikke belastede ud over deres misbrug. Antallet af personer med et misbrug vurderes at være stigende, og unge under 25 år udgør en fortsat voksende andel.

Socialstyrelsens nye tema på Vidensportalen sætter bl.a. fokus på den forskelligartede målgruppe og stofmisbrugets årsager og konsekvenser. Temaet præsenterer desuden tre udvalgte indsatser:

MOVE – struktureret rusmiddelbehandling

Målgruppen for MOVE er unge mellem 15 og 25 år i individuel, ambulant behandling. Metoden består af evidensbaserede strukturerede samtaleforløb bestående af 12 individuelle samtaler og et opfølgningsforløb på 6 måneder.

Undersøgelser har vist, at 50 pct. af de unge er stoffri efter ni måneder, hvor der også er færre der er involveret i kriminalitet, mens trivsel og uddannelsesaktiviteter er øget. En økonomisk evaluering viser, at anvendelse af metoden betyder en nettogevinst for både kommune, region og stat.

HCS – Projekt Hash og Centralstimulerende Stoffer

Projekt Hash og Centralstimulerende Stoffer (HCS) er et gruppebehandlingsforløb for borgere over 18 år med et behandlingskrævende forbrug af hash og/eller andre centralstimulerende stoffer. Indsatsen er manualbaseret og udgøres af ugentlige møder á 2-3 timer over 16 uger. Ved møderne bruges samtaleteknikken LØFT, en løsningsfokuseret tilgang, der har fokus på læring og borgerens tidligere succeser.

34,1 pct. af de borgere, der gennemfører forløbet, er stoffri efter forløbets afslutning. Der er ingen økonomiske vurderinger af HCS.

ICM – Intensive Case Management

Målgruppen for Intensive Case Management (ICM) er borgere, der har behov for intensiv social og praktisk støtte over en længere periode, og som ikke er i stand til at benytte andre sociale eller misbrugsrelaterede tilbud, ofte pga. psykosociale problemer.

Formålet med indsatsen er derfor at hjælpe borgeren med at navigere i de eksisterende tilbud, og ICM udgør dermed et supplement til den øvrige behandlingsindsats. Et internationalt studie viser, at ICM er en omkostningseffektiv indsats.

Se temaet på vidensportal.dk om stofmisbrug

Se oversigten over temaer om udsatte voksne på vidensportal.dk

Senest opdateret 20-11-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her