Søg om støtte til opstart af Funktionel Familieterapi

04-04-2019

Kommuner kan nu søge om støtte fra Socialstyrelsen til at implementere den vidensbaserede metode Funktionel Familieterapi (FFT). Fristen er 16. maj 2019 kl. 12.00. Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 11 - 17 år med forskellige typer problemer samt deres familier.

Socialstyrelsen tilbyder støtte til kommuner, der vil implementere familiebehandlingsprogrammet Funktionel Familieterapi (FFT).

Målgruppen for FFT er unge mellem 11 og 17 år, som har problemer som fx konflikter med forældrene, skoletræthed, kriminalitet, aggressiv adfærd eller uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler. Metoden er også egnet til unge med indadreagerende adfærd.

Støtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, betaling af den nødvendige licens i metodens fase 1, uddannelse af 3 til 5 terapeuter samt introduktion for øvrige medarbejdere.

Socialstyrelsen understøtter desuden indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation og vejledning. Endelig tilbydes kommunen undervisning i Den Socialøkonomiske investeringsmodel (SØM).

Om metoden FFT

FFT-behandlingen er en korttidsintervention, som består af i gennemsnit 16 til 25 behandlingssessioner med en FFT-terapeut over 3 til 6 måneder, hvor både den unge og forældrene deltager.

Behandlingstiden afhænger af tyngden og kompleksiteten af de vanskeligheder, familien har. Behandlingen er inddelt i 3 faser: Motivationsfasen, adfærdsfasen og generaliseringsfasen. Behandlingen foregår primært hos terapeuten eller i familiens hjem, men den kan også foregå andre steder, eksempelvis på skolen.

Behandlingen tager udgangspunkt i en systemisk forståelse af barnets eller den unges vanskeligheder. Vanskeligheder opstår i denne forståelse i et samspil mellem den unge selv, den omgivende familie, kammerater, skolen, og andre systemer i omgivelserne.

Målet med behandlingen er at forbedre samspillet mellem disse systemer ved at forbedre kommunikations- og problemløsningsfærdigheder, samspillet generelt, samt den gensidige omsorg og respekt i familien.

Praktiske oplysninger

Der skal udfyldes et ansøgningsskema, der skal fremsendes senest 16. maj 2019 kl. 12.00. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsskema og -vejledning

Senest opdateret 04-04-2019

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her