Socialstyrelsen udsender to centrale udmeldinger til kommunerne

27-11-2019

Er der de rette tilbud til udsatte gravide kvinder, som har et skadeligt forbrug af rusmidler? Og til borgere med udviklingshæmning, der har modtaget en dom og er på en sikret afdeling? Det skal nu undersøges. Socialstyrelsen har netop udsendt to såkaldt centrale udmeldinger til kommunerne.

Socialstyrelsen skal via den nationale koordinationsstruktur sikre, at der er det rette udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til de målgrupper, der har behov for det.

Tilbud og indsatser skal være til stede på nationalt plan og tilgængelige for kommunerne.

På den baggrund har Socialstyrelsen nu udsendt to såkaldt centrale udmeldinger til kommunerne om henholdsvis udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og borgere med udviklingshæmning, der er domfældt og anbragt på en sikret afdeling.

Dialog om udbud og koordination

Landets kommuner skal behandle de centrale udmeldinger ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til de to målgrupper. Afrapporteringerne indsendes til Socialstyrelsen i efteråret 2020.

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommuner og regioner om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination om de højt specialiserede tilbud og indsatser, målgrupperne har behov for.   

Læs mere og hent den centrale udmelding om udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug

Læs mere og hent den centrale udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom i sikrede afdelinger

Om den nationale koordinationsstruktur

Socialstyrelsen arbejder i regi af den nationale koordinationsstruktur for at modvirke en uhensigtsmæssig afspecialisering på social- og specialundervisningsområdet.

Det gør styrelsen blandt andet ved at:

  • følge udviklingen i og indsamle og formidle viden om målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde
  • udsende centrale udmeldinger på områder, hvor der vurderes at være behov for bedre koordinering mellem kommunerne om at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som matcher målgruppernes særlige behov.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur

Se Socialstyrelsens video om den nationale koordinationsstruktur

Senest opdateret 28-11-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her