Socialstyrelsen kontakter tilskudsmodtagere i sagen om mulig svindel

08-02-2019

Socialstyrelsen er i gang med at undersøge, om der er tilskudsmodtagere, som kan have et tilgodehavende i sagen om formodet svindel med tilskudsmidler, der er udmøntet under Børne- og Socialministeriets område. Som et led i undersøgelsen kontakter styrelsen nu alle de identificerede tilskudsmodtagere, som ud fra det foreliggende grundlag kan vise sig at have et tilgodehavende.

Socialstyrelsen er ved gennemgang af sagerne blevet opmærksom på, at der på nogle af sagerne ikke er nok oplysninger til, at der kan foretages en vurdering af et eventuelt tilgodehavende.

En række af de berørte tilskudsmodtagere vil derfor blive bedt om at indsende dokumentation om de konkrete tilskudssager, hvor der mangler oplysninger.

Socialstyrelsen vil kontakte de berørte tilskudsmodtagere igen, når gennemgangen af sagen er afsluttet, og der herefter er taget stilling til spørgsmålet om et eventuelt tilgodehavende.

De tilskudsmodtagere, som kontaktes er: 

  • Fredericia Kommune
  • Jammerbugt Kommune
  • Københavns Kommune
  • Næstved Kommune
  • Region Midtjylland
  • Region Syddanmark
  • Cystisk Fibrose Foreningen
  • Danske Døves Landsforbund
  • Holstebro Kommune
  • Roskilde Kommune

Henvendelser vedrørende sagen:

I uge 7 kontaktes: Cecilie Petersen på tlf. 41 73 08 44 eller mail cep@socialstyrelsen.dk

I øvrigt kontaktes: Sanne Bertram på tlf. 61 96 56 66 eller mail sber@socialstyrelsen.dk

Senest opdateret 11-02-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her