Se, hvad VISO lavede i 2018

11-04-2019

VISO fik knap 4.700 henvendelser sidste år og igangsatte cirka 1.800 rådgivningsforløb. 2018 blev også startskuddet for VISOs nye rådgivningsydelse om sagsbehandling, og midt på året viste en undersøgelse, at kommunerne fortsat er meget tilfredse med VISOs rådgivning. Det hele og meget mere fremgår af VISOs årsrapport for 2018.

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) har netop udsendt sin årsrapport for 2018. Rapporten giver et overblik over VISOs aktiviteter i det forgangne år.

VISO fik i 2018 satspuljemidler til at udvikle en ny rådgivningsydelse, der skal styrke den socialfaglige kvalitet af kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Rådgivningen tilbydes sagsbehandlere og ledere på myndighedsniveau og finde sted under eller efter et eller flere af VISOs øvrige rådgivningsforløb. En række kommuner deltager i arbejdet med at udvikle den nye rådgivningsydelse.

Vidensarbejde om udviklingshæmning

VISO indsamler og formidler viden om målgrupper og metoder mv., der kan understøtte rådgivningen og den sociale praksis i kommunerne.

Som led i dette arbejde blev der i december udgivet en rapport og et hæfte om forebyggelse af udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning. Udgivelserne har fokus på virksomme metoder og lovende praksis på området og er bl.a. baseret på en analyse af VISOs rådgivningsforløb og interviews med forskellige grupper af specialister. Begge udgivelser er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen.

VISO gennemfører hvert år ca. 300 rådgivningsforløb om borgere med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd.

Stor tilfredshed

VISOs årlige undersøgelse af kommunernes oplevelse af rådgivning viste, at 92 pct. af dem vurderer, at indholdet i rådgivningen i høj grad eller meget høj grad svarer til deres behov. Desuden kom kommunerne med forslag til nye tiltag, som VISO vil arbejde videre med i år.

VISO fik 4.688 henvendelser fra kommuner, sociale tilbud og borgere og igangsatte 1.836 rådgivningsforløb i løbet af 2018 stort set svarende til niveauet i 2017. Den største efterspørgsel på rådgivning vedrører som i de forrige år mennesker med autisme, udviklingshæmning, udadreagerende adfærd, opmærksomhedsforstyrrelse og angst.

Se årsrapporten for VISO 2018
Senest opdateret 11-04-2019

Kontakt

Maria Kreutzmann Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her