Sæt fokus på kommunens foranstaltningsmønster

10-04-2019

’Indsatstrappens nøgletal’ og ’Indsatstrappens udgiftsmodel’ er to redskaber, der kan bruges til at følge foranstaltningsmønstret i kommunen. Lær hvordan de bruges på Socialstyrelsens kursusdag den 2. maj, og sæt fokus på en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Er jeres kommune i gang med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet? Eller overvejer I at gøre det?

Så sæt kryds i kalenderen den 2. maj, hvor Socialstyrelsen tilbyder et kursus med fokus på indsatstrappen.

Som deltager får du indsigt i den faglige ramme for indsatstrappen og tankegangen bag en omlægning til en tidligere forebyggende indsats. Derudover vil du blive introduceret til de to redskaber ’Indsatstrappens nøgletal’ og ’Indsatstrappens udgiftsmodel’ og få mulighed for at arbejde med nogle konkrete opgaver i redskaberne.

Hvad er Indsatstrappens nøgletal?

'Indsatstrappens nøgletal' er et redskab, som kommunerne bl.a. kan anvende til at følge foranstaltningsmønstret på børne- og ungeområdet. Redskabet bygger på indsatstrappetænkningen, der illustrerer indsatser for børn og unge fra den helt tidlige forebyggelse på almenområdet til de mest indgribende foranstaltninger.

Læs mere om Indsatstrappens nøgletal

Hvad er Indsatstrappens udgiftsmodel?

Det er erfaringen, at en løbende opfølgning understøtter omlægningen. Til denne monitorering har Socialstyrelsen 'Indsatstrappens udgiftsmodel', som er et redskab til at opgøre kommunernes udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde fordelt på trinnene på indsatstrappen. 

Læs mere om Indsatstrappens udgiftsmodel

Praktiske oplysninger

Kurset bliver holdt torsdag den 2. maj 2019 i Socialstyrelsen, Odense, kl. 10 - 14.

Kurset er gratis, og der er forplejning på dagen. Der er tilmeldingsfrist den 24. april.

Tilmelding: Kursus den 2. maj 2019 om indsatstrappens redskaber

Senest opdateret 10-04-2019

Kontakt

Christoffer Rasch
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her