Sådan kan man hjælpe børn og unge fra familier med misbrug

02-07-2019

Har far eller mor et misbrug af alkohol eller stoffer, kan det have store konsekvenser for deres børns trivsel. Socialstyrelsen udgiver et nyt inspirationskatalog til både private, frivillige og kommunale aktører om behandlingstilbud til målgruppen.

Det kan have store konsekvenser at vokse op i en familie med stof- og/eller alkoholmisbrug. Børn og unge, der har mindst én forælder med et misbrugsproblem, har markant større risiko for trivselsproblemer - både umiddelbart og på længere sigt. De kan derfor have behov for støtte til at håndtere og mestre de udfordringer, der kan følge af deres opvækst.
 
Det er baggrunden for et projekt, hvor kommunale, frivillige og private aktører har samarbejdet med Rambøll om tilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Der er tidligere lavet en midtvejsevaluering af projektet, og nu udsendes et inspirationskatalog med ideer, cases og anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge en indsats til målgruppen.

Syv forskellige kerneelementer

Indsatser til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug kan være organiseret forskelligt og kan fx bestå af individuelle samtaler og rådgivning, gruppeforløb, forældre- og familiesamtaler. Uafhængigt af formen peger projekterfaringerne dog på en række kerneelementer, som kan være centrale, nemlig:

 • Barnet i centrum
 • Ressourcer og muligheder
 • Fokus på netværk
 • Tillid og tryghed i rammer og relationer
 • Oplevelse af at være en del af et fællesskab
 • Fokus på egen situation
 • Leg og øvelser.

De enkelte kerneelementer udfoldes nærmere i inspirationskataloget, hvor man bl.a. kan læse praksisnære eksempler på, hvordan de kan bringes i spil.

Gode rammer for en effektiv indsats

Kataloget rummer også inspiration til, hvordan der kan skabes gode rammer for at drive en effektiv indsats til målgruppen. Man kan blandt andet læse om anbefalinger og praksiseksempler i forhold til:

 • Opsporing og rekruttering
 • Organisering
 • Datainformeret kvalitetsudvikling
 • Metoder og kompetencer.
Kataloget henvender sig til alle ledere, projektledere eller behandlere i kommunale, frivillige og private organisationer, der arbejder med behandlingstilbud til målgruppen.

Se inspirationskataloget om tilbud til børn og unge fra familier med misbrug

Evalueringer af projektet

Der udgives en slutevaluering i november 2019. Midtvejsevalueringen udkom i 2018.

Midtvejsevaluering af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Senest opdateret 02-07-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her