Sådan kan I arbejde med tryghed og trivsel på botilbud

02-10-2019

Har borgerne på botilbud en god hverdag? Hvordan er indretningen, er der rart og hyggeligt at være? Det er i fokus, når Socialstyrelsen inviterer til temadage og -møder i november 2019. Vær med og hør om, hvordan gode fysiske rammer og meningsfulde aktiviteter kan være med til at forebygge voldsomme episoder på jeres botilbud eller boform.

Socialstyrelsen offentliggjorde i december 2017 ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse”.

For at understøtte anvendelsen holder Socialstyrelsen løbende arrangementer om tryghed og forebyggelse af voldsomme episoder med udgangspunkt i de nye retningslinjer. Næste gang bliver i november, når Socialstyrelsen inviterer til hhv. temadage og temamøder.

Formålet med de nationale retningslinjer er at fremme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder. Ud over det socialfaglige perspektiv beskriver retningslinjerne også nogle af de relevante krav i arbejdsmiljølovgivningen.

Se udgivelsen: Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Det kan I opleve

Gode og indbydende fysiske rammer på botilbuddet har stor betydning for trivslen og trygheden for både borgerne og medarbejderne. Samtidig er det vigtigt, at borgerne har mulighed for at have en meningsfuld hverdag med aktiviteter, der opfylder deres behov og interesser.

Der afholdes to temadage med enslydende program i hhv. København og Odense. Her sætter vi fokus på, hvordan I kan skabe en indretning, hvor der er opmærksomhed på eksempelvis lys, farver, lyd og placering af møbler, og hvordan I kan støtte borgeren i at indgå i meningsfulde aktiviteter i hverdagen.  

Desuden holdes der to lidt kortere temamøder, begge i Odense. Her vil der den ene dag være fokus de fysiske rammers betydning, og den anden dag på meningsfulde aktiviteter i hverdagen. 

Fokusområdet er beskrevet i de nationale retningslinjer i retningslinje 10, som vi derfor vil dykke særligt ned i. I får desuden en generel introduktion til retningslinjerne og vil også høre om, hvordan I kan søge et indsatsforløb, hvor I arbejder konkret med at styrke trivslen og trygheden for både borgere og medarbejdere på jeres tilbud.

Arrangementerne foregår i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingen til alle fire arrangementer foregår via SUS’ hjemmeside, hvor man også kan se det fulde program og alle praktiske oplysninger.

Temadagene holdes i Aalborg 19. november og i København 25. november. Det koster 280 kr. at deltage-

Program og tilmelding for temadag i Aalborg 19. november 2019
(Tilmeldingsfrist 12. november)

Program og tilmelding for temadag i København 25. november 2019
(Tilmeldingsfrist 18. november)

Temamøderne holdes i Odense hhv. 18. november (om fysiske rammer) og 26. november (om meningsfulde aktiviteter i hverdagen). Det koster 150 kr. at deltage i hvert møde.

Program og tilmelding for temamøde i Odense 18. november 2019
(Tilmeldingsfrist 11. november)

Program og tilmelding for temamøde i Odense 26. november 2019
(Tilmeldingsfrist 19. november)

Nyheden opdateret 24. oktober med oplysninger om de to  temamøder og nye tilmeldingsfrister. Red.

Senest opdateret 24-10-2019

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her