Sådan fungerer Den Danske Børnehusmodel

11-12-2019

De danske børnehuse udgør rammen for det tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb. En ny udgivelse beskriver de faglige procedurer og arbejdsgange, der foregår i husene, når et barn udredes. Formålet med udgivelsen er at sikre et fælles arbejdsgrundlag på tværs af landet.

Socialstyrelsen udgiver publikationen Den Danske Børnehusmodel – Faglige beskrivelser af indsatserne i de danske børnehuse.

Landets fem børnehuse, ét i hver region, danner en organisatorisk og fysisk ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem de involverede myndigheder i sager, hvor der er mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. Formålet med børnehusene er, at barnet modtager en kvalificeret og skånsom udredning i børnevenlige rammer. Børnehusene understøttes af Socialstyrelsen, der bl.a. yder faglig bistand og udarbejder en årlig statistik om brugen af børnehusene.

Den Danske Børnehusmodel adskiller sig fra de nordiske og europæiske landes børnehusmodeller ved at den er reguleret ved selvstændig lovgivning og er centralt understøttet. Det er også et særkende, at indsatsen er dokumenteret af en national database.

Baggrunden for de danske børnehuses særlige profil er Folketingets ønske om, at de danske børnehuse drives som ensartede tilbud, så det enkelte barn sikres en koordineret indsats af høj kvalitet, uanset hvor i landet barnet bor.

Skal understøtte kvaliteten af indsatsen
Den nye udgivelse beskriver de fælles faglige procedurer og arbejdsgange for de tværsektorielle indsatser, der foregår i et forløb i børnehuset, når et barn udredes.  Afsættet er de lovgivningsmæssige rammer, som særligt er beskrevet i Bekendtgørelse om de danske børnehuse og den tilhørende vejledning. 

Beskrivelserne skal fungere som et fælles arbejdsgrundlag for alle børnehusene og deres samarbejdspartnere og dermed sikre ensartetheden på tværs af landet og understøtte den faglige kvalitet af indsatsen.

Udgivelsen giver en detaljeret beskrivelse af forløbet i børnehuset og redegør desuden for rammerne for børnehusenes virke og forløbet før og efter børnehuset. Der er også en beskrivelse af børnehusenes øvrige aktiviteter og forskellige redskaber til tests og screening.

Processen og målgruppen
Publikationen er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med børnehusene, deres samarbejdspartnere fra politi, sygehusvæsen, retsmedicinske institutter, kommuner og driftskommuner. Socialstyrelsen har endvidere via observationer og interviews med ledere og medarbejdere fra kommuner, politi, sygehusvæsen og retsmedicinske institutter foretaget en landsdækkende afdækning af børnehusenes praksis.

Målgruppen for udgivelsen er børnehusene selv og deres samarbejdspartnere samt personer med interesse i den danske børnehusmodel nationalt som internationalt.

Hent udgivelsen Den Danske Børnehusmodel

Gå til børnehusenes hjemmeside

Læs om Socialstyrelsens understøttelse af børnehusenes arbejde

Senest opdateret 11-12-2019

Kontakt

Merete Bonde Jørgensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her