Resultat af undersøgelse af tilgodehavender i sagen om bedrageri med tilskudsmidler

12-11-2019

Socialstyrelsen har afsluttet sin undersøgelse af, om der er tilskudsmodtagere, som har et tilgodehavende i sagen om bedrageri med tilskudsmidler på Social- og Indenrigsministeriets område.

Socialstyrelsen har forholdt sig til de sager, som indgår i bedragerisagen, og identificeret i alt ti tilskudsmodtagere, som kunne have et tilgodehavende. Socialstyrelsen indhentede yderligere oplysninger fra ni af tilskudsmodtagerne, idet der på disse sager ikke var nok oplysninger til, at der kunne foretages en vurdering af et eventuelt tilgodehavende.

Socialstyrelsen vurderer på baggrund af det undersøgte materiale i sagen om bedrageri med tilskudsmidler på Social- og Indenrigsministeriets område, at fire tilskudsmodtagere har et tilgodehavende på i alt 1.091.301 kr.:

 • Roskilde Kommune: 69.047 kr.
 • Danske Døves Landsforbund: 6.316 kr.
 • Københavns Kommune: 991.662 kr.
 • Jammerbugt Kommune: 24.276 kr.

Følgende ti tilskudsmodtagere er blevet kontaktet i forbindelse med undersøgelsen:

 • Fredericia Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Københavns Kommune
 • Næstved Kommune
 • Region Midtjylland
 • Region Syddanmark
 • Cystisk Fibrose Foreningen
 • Danske Døves Landsforbund
 • Holstebro Kommune
 • Roskilde Kommune

Henvendelser vedrørende sagen kan ske til Socialstyrelsen på tlf. 41 93 25 48 eller mail

Senest opdateret 12-11-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her