Redskaber på handicapområdet

07-01-2019

Taskforce – Handicap offentliggør nu eksempler på redskaber, som er anvendt i de kommuner, som taskforcen har samarbejdet med. Redskaberne understøtter forskellige aspekter af myndighedsvaretagelsen på handicapområdet og kan tjene som inspiration.

Taskforcen på handicapområdet hjælper kommunerne med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet. Taskforcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

I kontakten med kommunerne opsamler taskforcen løbende redskaber, der på forskellig vis understøtter den enkelte kommunes arbejde med sagsbehandlingen på handicapområdet.

Redskaber til inspiration

Udvalgte redskaber stilles nu til rådighed for alle interesserede i anonymiseret form. De forskellige redskaber kan fungere som inspiration for andre kommuner eller oplæg til drøftelse af egen myndighedspraksis.

Redskaberne spænder vidt fra helt konkrete skabeloner til fx borgerbreve til mere omfattende proces- og arbejdsgangsbeskrivelser.

Ni forskellige emner

Redskaberne er grupperet tematisk under en række emner, der tilsammen afspejler det samlede myndighedsområde:

  • Politik og strategi
  • Faglig ledelse og sparring
  • Udredning, vurdering og afgørelse
  • Handleplan og bestilling
  • Opfølgning
  • Overgang fra barn til voksen
  • Organisering og tværfagligt samarbejde
  • Ledelsesinformation og styring
  • Øvrigt

Listen af redskaber vil løbende blive udbygget og opdateret i takt med, at taskforcen indsamler materiale, der vurderes at understøtte god myndighedsvaretagelse.

Taskforce - Handicap: Erfaringer og materialer til sagsbehandling

Læs mere om Taskforce – Handicap

Senest opdateret 07-01-2019

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her