Pulje: Udvikling af et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge

16-09-2019

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til udvikling af et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge. Ansøgningsfrist: 23. oktober 2019 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 50,3 mio. kr. til udvikling af et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge.

Formålet med initiativet er at bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb med henblik på, at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, der ønsker at udvikle deres indsats over for psykisk sårbare unge med udgangspunkt i en model for et forebyggende tilbud bestående af en række centrale og obligatoriske elementer.

Det forventes, at 6-8 kommuner vil kunne modtage støtte via puljen i perioden december 2019 – december 2022. Puljen skal føre til etablering af ét konkret tilbud, der udvikles af projektkommunerne i fællesskab. Socialstyrelsen og en ekstern leverandør indgår i samarbejdet.  

Ved at deltage som projektkommune får man en unik mulighed for at bidrage til udviklingen af en forebyggende indsats til psykisk sårbare unge, der kan inspirere - og eventuelt udbredes til - andre kommuner.

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde om ansøgningspuljen mandag den 30. september kl. 12.30 - 14.00 i Mødecenter Odense.  

På orienteringsmødet vil vi fortælle mere om ansøgningspuljen, ligesom der vil være mulighed for at stille afklarende spørgsmål vedrørende puljen og projektet. Det er gratis at deltage i mødet. Tilmeldingsfristen er 20. september.

Tilmelding til informationsmøde 30. september 2019

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge. Forældrene i målgruppen kan både være forældre til unge, som modtager hjælp i det forebyggende kommunale tilbud og forældre til andre psykisk sårbare unge.  

Unge med psykiatriske diagnoser og problemstillinger, som enten modtager eller afventer behandling i psykiatrien, er ikke omfattet af målgruppen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 23. oktober 2019 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Nyheden er rettet 16. september, idet det fejlagtigt fremgik, at ugedagen for informationsmødet var onsdag den 30. september. Det korrekte er mandag den 30. september. Vi beklager fejlen. Redaktionen.

Senest opdateret 16-09-2019

Fejl i nyhedsbrev

I nyhedsbrevets omtale 12. september af denne ansøgningspulje stod der desværre en forkert tekst.

Det fremgik bl.a. fejlagtigt, at målgruppen for puljen er unge med autisme. Vi beklager fejlen.

Nyheden er udsendt igen 13. september med korrekt tekst. Teksten på siden her er også korrekt.

Redaktionen

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration