Pulje: Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

19-09-2019

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 20 mio. kr. til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge. Der er ansøgningsfrist 5. november 2019.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 20 mio. kr. til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge.

Ansøgningspuljens formål er at understøtte anbragte børn og unges skolemæssige læring og trivsel, herunder modvirke ensomhed og mobning, både i grundskolen og hjemme i plejefamilien eller på anbringelsesstedet.

De deltagende kommuner skal være med til at kvalificere og modne en indsatsmodel, som skal løfte  anbragte børn og unges faglige niveau i grundskolen samt deres sociale relationer og generelle trivsel for dermed at sikre, at de får det bedst mulige udbytte af deres skolegang både fagligt og personligt.

Det forventes, at ca. fem til seks kommuner kan modtage støtte fra ansøgningspuljen.

I projektperioden støttes de deltagende kommuner med kompetenceudvikling og med at skabe et helhedsorienteret samarbejde omkring de anbragte børn og unge på tværs af skole og anbringelsessted.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er anbragte børn og unge, som går i 0.-10. klasse i grundskolen eller tilsvarende. Målgruppen omfatter anbragte børn og unge i kommunens skoler.

Alle anbragte børn og unge kan deltage, uanset anbringelsessted. Børn og unge, der primært er anbragt på baggrund af nedsat funktionsevne, er ikke omfattet af projektet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 5. november 2019 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af digitale ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

 

Senest opdateret 03-10-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her