Pulje: Støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer 2019

14-05-2019

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI). Ansøgningsfrist: 10. april 2019 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 57,5 mio. kr., som skal styrke landsdækkende, frivillige sociale organisationer i deres arbejde på det sociale område.  

Formålet med ansøgningspuljen er generelt at styrke organisationerne og deres indsats. Organisationerne kan bruge tilskuddet til konkret støtte til deres målgrupper og i form af generel interessevaretagelse.

Målgruppe

Målgruppen er borgere som har lovligt ophold i Danmark og som har behov for en social indsats.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er landsdækkende frivillige sociale organisationer, der yder en social indsats for en målgruppe inden for det sociale område.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 10. april 2019 kl. 12.00.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nr.) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 14-05-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her