Pulje: Støtte til de mest udsatte hjemløse personer

14-05-2019

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte til de mest udsatte hjemløse personer i regi af det danske FEAD-program. Ansøgningsfrist: 23. maj 2019.

Logo for FEAD (EU) - Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 19,5 mio. kr. til støtte til de mest udsatte hjemløse personer. Ansøgningspuljen er finansieret af Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) og satspuljemidler.

Ansøgningspuljens formål er at sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livsituation. Der kan søges støtte til opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning. 

I januar 2014 blev Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) lanceret med det overordnede formål at bekæmpe fattigdom. Fonden skal i dansk kontekst medvirke til bekæmpelse af fattigdom og hjemløshed og dermed styrke social inklusion blandt de mest socialt udsatte personer i Danmark. Udover fondsmidlerne fra FEAD medfinansieres ansøgningspuljerne af Danmark gennem satspuljemidler.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er de mest udsatte hjemløse personer, som har lovligt ophold i Danmark, og som ikke i tilstrækkeligt omfang kan anvende de eksisterende sociale tilbud.

Målgruppen har ofte komplekse og sammensatte sociale problemstillinger udover hjemløshed, fx psykiske problemer, misbrugsproblemer, prostitution, udpræget isolation, uoverskuelig gæld og ringe sundhedstilstand. Målgruppen er desuden karakteriseret ved ingen eller meget begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist mandag den 23. maj 2019 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige sociale organisationer og NGO'er, eventuelt i samarbejde med kommunale institutioner.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via Tilskudsportalen. Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. Der kan alene søges via CVR-nummer.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Hvis du vil vide mere

Socialstyrelsen holder informationsmøde for interesserede ansøgere fredag den 26. april kl. 13-15 i styrelsens lokaler på Edisonsvej 1, Odense. På informationsmødet vil krav og kriterier for ansøgningspuljen blive præsenteret.

Der er mulighed for at stille spørgsmål, og fremmødte vil få lejlighed til at erfaringsudveksle. Tilmelding med angivelse af antal deltagere skal ske til Anette Mogensen på anmo@socialstyrelsen.dk

Senest opdateret 14-05-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her