Pulje: Sommerferiehjælp til udsatte familier

14-05-2019

Der er udmeldt en ansøgningspulje til sommerferiehjælp og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier med hjemmeboede børn. Ansøgningsfrist: 1. april 2019.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 5 mio. kr. til sommerferiehjælp og opfølgende sociale aktiviteter til socialt udsatte familier med hjemmeboende børn. 

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen og få udvidet deres sociale netværk.

Mange frivillige foreninger og organisationer og almennyttige boligforeninger arrangerer ferieophold for socialt udsatte familier med børn, og foreningerne og organisationerne kommer dermed i kontakt med en lang række socialt udsatte familier. Det giver foreningerne og organisationerne en god mulighed for på længere sigt at bistå familierne med at få familielivet og hverdagen til at fungere bedre.

Tilbuddet om et sommerferieophold er indgangsvinklen til at rekruttere familierne til de opfølgende sociale aktiviteter, som f.eks. kan være lektiecaféer, kulturudflugter, fællesspisning, temaarrangementer om forældreskab, børneopdragelse, husholdningsøkonomi, gæld, motion, sund mad mv.

Familierne søger selv foreningerne om deltagelse i sommerferieopholdet, og det er et positivt udgangspunkt for samværet, at familierne ofte har stor tillid til de foreninger, der arrangerer sommerferieopholdet.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier, der har hjemmeboende børn, og som ikke selv har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferie. Det kan være familier, hvor forældrene er økonomisk trængt, psykisk sårbare, mangler overskud eller personlige ressourcer til at varetage forældrerollen eller har et spinkelt netværk. Det kan også dreje sig om familier, hvor forældrene har misbrugsproblemer mv.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist mandag den 1. april 2019 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører sommerferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via Tilskudsportalen. Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. Der kan alene søges via CVR-nummer.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 14-05-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her