Pulje: Screening og tidlige familierettede indsatser

18-09-2019

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 39,7 mio. kr. på småbørnsområdet til screening og tidlige familierettede indsatser. Ansøgningsfrist: 8. november 2019.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 39,7 mio. kr. på småbømsområdet til screening og tidlige familierettede indsatser.

Kommuner kan søge om tilskud til at implementere en eller flere screeningsinstrumenter og virksomme metoder, som skal styrke sårbare familier med småbørn i forhold til forældrerollen, skabe tryg tilknytning mellem barn og forældre samt forbedre barnets trivsel.

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet. Det skal ske ved at sårbare og udsatte familier og børn både opdages tidligt og tidligt får kvalificeret støtte.

Implementeringsstøtte og rådgivning fra Socialstyrelsen er en del af ansøgningspuljen.

Det forventes, at ca. 7 - 9 kommuner vil modtage støtte fra ansøgningspuljen.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er sårbare og udsatte familier med børn i alderen 0-2 år samt kommende forældre, der har behov for særlig støtte.

Ansøgningsfrist                                           

Ansøgningsfristen er 8. november 2019 kl. 12.00. 

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af digitale ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 18-09-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her