Pulje: Screening og modning af metoder til unge med autisme

05-09-2019

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til screening og modning af metoder, som kan støtte unge med autisme i overgangen til et selvstændigt liv. Ansøgningsfrist: 11. oktober 2019 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt ansøgningspuljen "Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv." Puljen er på 10,8 mio. kr.

Formålet med initiativet er at modne - dvs. udvikle, pilotteste og evaluere - indsatser, som bidrager til at unge med autisme får en god overgang til voksenlivet.   

Forud for udmelding af ansøgningspuljen er der gennemført en kortlægning af eksisterende praksis på området, og på denne baggrund er der udvalgt to indsatser, der ønskes modnet i samarbejde med en række kommuner.

Modningen skal bidrage til en national vidensudvikling på området. Det er derfor en forudsætning, at deltagende projektkommuner indgår i en struktureret og systematisk udviklingsproces, hvor indsatserne modnes og beskrives- Projektkommunerne desuden bidrage aktivt til evalueringen af indsatserne. Indsatserne skal udvikles til et niveau, hvor de er klar til at blive systematisk afprøvet.

Målgruppe

Målgruppen er unge med autisme i alderen 16 til 30 år, som har behov for bostøtte mhp. at opnå et selvstændigt voksenliv.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 11. oktober 2019 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan ansøges af landets kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

 

 

 

Senest opdateret 05-09-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her