Pulje: Recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning

03-07-2019

Socialstyrelsen har udmeldt: "Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning." Ansøgningsfrist: 17. september 2019 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 13,0 mio. kr. i 2019, hvor kommuner, der allerede er langt i udviklingen og omlægningen af socialpsykiatrien, kan få støtte til en yderligere strategisk udvikling og omlægning af indsatsen med fokus på recovery og rehabilitering.

De to til fire kommuner, der opnår tilskud fra ansøgningspuljen, skal indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen og en ekstern leverandør. Kommunerne skal være med til at udvikle og afprøve et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatriområdet med et større fokus på recovery og rehabilitering. Kommunerne skal således bidrage med at dele, drøfte og udvikle ny viden og aktivt omsætte denne viden i praksis og dermed udvikle den kommunale socialpsykiatri.

Udover at udvikle og omlægge sin egen socialpsykiatri, skal kommunerne - med udgangspunkt i egne erfaringer - medvirke i udviklingen af et generisk koncept. Konceptet skal kunne anvendes af alle landets kommuner, der ønsker en udvikling og omlægning til en recovery-orientereret og rehabiliterende tilgang.

De kommuner, der måtte søge uden at opnå midler fra puljen, vil blive tilbudt at blive tilknyttet projektet som referencekommune og kan derved få nytte af de koncepter og erfaringer, der udvikles i projektet.

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde 19. august kl 15.30- 17.00 i Socialstyrelsens lokaler i Odense. På mødet fortælles der mere om investeringspuljen, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Flere oplysninger om informationsmødet 19. august

Målgruppe

Målgruppen er borgere over 18 år, som har psykiske vanskeligheder, og som enten modtager ydelser efter serviceloven, eller hvor den rette indsats kan forebygge et sådant behov.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 17. september 2019 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan ansøges af landets kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 11-09-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her