Pulje: Modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger

05-07-2019

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger. Ansøgningsfrist: 2. september 2019 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 9,0 mio. kr. i 2019 til modning af en modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger.

Formålet med initiativet er at modne, dvs. udvikle og pilotteste, en modificeret ACT-indsats, som bygger på ACT-metoden, men som er nemmere at  implementere og omkostningseffektiv, og som i højere grad passer ind i kommunernes eksisterende indsatser.

ACT-indsatsen udføres af et tværfagligt team,  bestående af bl.a. bostøttemedarbejdere, sundhedsfaglige medarbejdere og medarbejdere med myndighedskompetence. Gennem indsatsen arbejder teamet med at styrke borgerens livssituation inden for en række dimensioner, fx fysisk og psykisk helbred, bolig, økonomi, misbrug, socialt netværk, daglige aktiviteter, uddannelse og arbejde.

Formålet er, at borgere med de mest komplekse problemstillinger modtager en indsats, der bidrager til generelt at styrke borgerens livssituation.

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde om ansøgningspuljen torsdag den 8. august  kl.13-15 i Socialstyrelsen lokaler i Odense. Tilmelding kan ske senest den 5.august.   

Tilmelding til informationsmøde 8. august

Målgruppe

Målgruppen for initiativet er udsatte borgere fra 18 år og opefter med komplekse problemstillinger. Det kan være borgere med svære psykosociale problemstillinger, fx psykiske lidelser og samtidigt misbrug, hjemløshed, manglende tilknytning til beskæftigelses- og uddannelsessystemet eller andre sociale problemstillinger.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 2. september 2019 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 05-07-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her