Pulje: Modeller for én koordinerende sagsbehandler

14-05-2019

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap. Ansøgningsfrist: 29. april 2019 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 30,3 mio. kr. i 2019 til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap.

Formålet med ansøgningspuljen er, at en række kommuner kan afprøve og få erfaringer med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn og unge med handicap, som modtager flere typer af hjælp og støtte.

De støttede projekter skal bidrage til, at børn og unge med handicap og deres familier oplever en bedre koordinering i de kommunale indsatser, herunder at:

  • Flere børn og unge med handicap får en sammenhængende og fleksibel indsats.
  • Flere forældre til børn med handicap oplever, at mødet med kommunen er enkelt og koordineret.
  • Flere forældre til børn med handicap møder en sagsbehandler, som har fokus på at skabe sammenhængende og fleksible løsninger for barnet og familien.  

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge med betydelig og varig nedsat kognitiv og fysisk funktionsevne, som har behov for tværgående og sammensatte indsatser.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 29. april 2019 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landets kommuner. Kommunerne kan indgå i samarbejde med regioner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 14-05-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her