Pulje: Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG 2019)

14-05-2019

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der har til formål at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre i 2019. Der er ansøgningsfrist 4. april 2019.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 22,9 mio. kr. til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG 2019). Ansøgningspuljens formål er at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Socialstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der fra og med 2018 er lagt en ny definition for et frivilligcenter samt nye tildelingskriterier til grund for ansøgningspuljen.  

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte, er borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde, og borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af etablerede frivilligcentre i Danmark, som er organiseret som frivillige foreninger eller selvejende institutioner med selvstændigt regnskab, og som opfylder definitionen af et frivilligcenter:

Definition af frivilligcenter

Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. Der kan alene søges via CVR-nummer.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 4. april 2018 kl. 12.00.

Senest opdateret 14-05-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her