Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)

07-02-2019

Der er udmeldt en ansøgningspulje om støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Der er ansøgningsfrist 15. marts 2019.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 45,2 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Ansøgningspuljen støtter kun afgrænsede projektudgifter.

Socialstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der i 2018 blev udarbejdet nye støttekategorier for ansøgningspuljen.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er socialt truede mennesker i samfundet (fx sindslidende, hjemløse eller mennesker med alkohol- eller stofmisbrug) eller mennesker i en svær livssituation.

Til målgruppen hører også sårbare grupper. Det kan fx dreje sig om unge, der er marginaliserede pga. en opvækst med svigt, misbrug eller psykisk sygdom. Det kan også være unge og voksne, der lever i udsatte livssituationer, er isoleret fra at deltage i sociale fællesskaber og med ringe eller ingen tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet.  

Ansøgningsfrist 

Der er ansøgningsfrist 15. marts 2019 kl. 12.00

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde for målgruppen.

Det skal oplyses, at regioner og kommuner samt øvrige myndighedslignende konstruktioner som fx menighedsråd ikke er omfattet af ansøgerkredsen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at hvis der opnås tilskud fra ansøgningspuljen kan tilskud kun udbetales, når der er anvendt en NemID-medarbejdersignatur.

Bemærkning om Særlig Soc.-puljen

Ansøgere, der overvejer at søge om støtte fra SærligSoc.- ansøgningspuljen i 2019 bør - i lighed med sidste år - være opmærksom på, at SærligSoc. fra og med 2018 blev ændret som følge af den nye udlodningslov.

Ændringerne indebar bl.a., at ansøgningspuljen alene er rettet mod organisationer og foreninger, der enten er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte/dækker et større geografisk område. Ansøgere, der tidligere har ansøgt om støtte fra SærligSoc.-ansøgningspuljen, kan derfor overveje at søge PUF-ansøgningspuljen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 07-02-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her