Pulje: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

13-05-2019

Der er udmeldt en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Ansøgningsfrist: 4. juli 2019 kl. 12.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 73,9 mio. kr. til støtte til børn og unge under 25 år, der er belastet af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge under 25 år, der er belastet af en opvækst i en familie, hvor mindst én person har eller har haft stof- eller alkoholproblemer. Det kan både være børn og unge, der stadig bor hjemme, eller som har boet i en familie, hvor forældre, søskende eller andre nære omsorgspersoner– fx sted- eller bedsteforældre - har eller har haft et stof- eller alkoholmisbrug.

Målgruppen er karakteriseret ved at have et særligt behov for hjælp til at håndtere de komplekse problemstillinger, der kan opstå som følge af opvæksten, herunder i f overgangen til voksenlivet. Målgruppen omfatter ikke gravide forældre med et stof- eller alkoholmisbrug.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist torsdag den 4. juli 2019 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, private og frivillige organisationer, eventuelt i samarbejde med hinanden.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via Tilskudsportalen. Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. Der kan alene søges via CVR-nummer.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 13-05-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her