Prostitution - nyt tema på Vidensportalen

21-02-2019

Borgere, der sælger seksuelle ydelser, lever ofte et dobbeltliv, hvor prostitutionen holdes skjult for omverdenen. Se det nye tema om prostitution på Vidensportalen og læs om bl.a. stigma, risikofaktorer og metoden CTI, der har vist gode resultater.

Socialstyrelsen har offentliggjort et tema på Vidensportalen om borgere i prostitution. Temaet præsenterer bl.a. viden om målgruppen, risikofaktorer og årsager til, at det kan være svært for borgerne at forlade prostitution. Der er også artikler om stigma og dobbeltliv og om indsatsen Critical Time Intervention målrettet borgere med prostitutionserfaringer.

CTI-forløb til borgere i prostitution

CTI (Critical Time Intervention) er en rammemetode baseret på recovery-tilgangen. Indsatsen er intensiv, tidsafgrænset og fokuseret og er målrettet borgere, der har behov for støtte i en kritisk overgangsfase.

I satspuljeprojektet Exit Prostitution, der blev gennemført i fire kommuner, modtog borgere med prostitutionserfaringer CTI-forløb En evaluering fra SFI viser, at størstedelen af de borgere, der deltog i forløbet, opnåede forbedret trivsel, forbedret livskvalitet og reduktion i deres prostitutionsaktiviteter.

Læs om CTI til borgere i prostitution

Stigma og dobbeltliv

Støtte fra eget netværk kan være essentiel, hvis en borger ønsker at ophøre med prostitution. Men på grund af den stigmatisering, der er et gennemgående problem, holder mange prostitutionsaktiviteterne skjult og lever et dobbeltliv. Mange trækker sig fra forskellige sociale sammenhænge og kan i sidste instans få vanskeligt ved at have et netværk uden for prostitutionsmiljøet.

Artikel om stigma og dobbeltliv

Det samlede tema om prostitution

Oversigt over temaer på Vidensportalen om voksenområdet

Senest opdateret 21-02-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her