Peerstøtte kan være svært, men giver mange gode resultater

27-02-2019

Der er mange gevinster at hente, når mennesker med fælles livserfaringer med fx misbrug eller psykiske lidelser mødes i frivillige fællesskaber. Der er dog også udfordringer, man bør tage højde for. Et nyt inspirationshæfte giver gode råd til etableringen af peer-to-peer-fællesskaber for socialt udsatte.

Frivillige peer-to-peer-fællesskaber mellem mennesker, der deler erfaringer med fx misbrug, hjemløshed, ensomhed eller psykiske problemer, kan skabe værdi for både deltagerne, frivillige foreninger og medvirkende kommuner.

Det fremgår af et nyt inspirationshæfte, som er baseret på en evaluering af 10 peer-to-peer-projekter for socialt udsatte og en gennemgang af litteraturen på området. Det fremgår dog også, at resultaterne ikke kommer af sig selv, men kræver vedholdende arbejde, og at der er udfordringer man bør tage højde for, bl.a. i forbindelse med organisering og samarbejde.

Gevinster og muligheder

>Erfaringerne fra de 10 projekter er bl.a., at de socialt udsatte, som har modtaget peer-støtten, har oplevet nærvær, forståelse og et øget håb. En lang række af deltagerne nævner også, at peer-fællesskaberne har hjulpet dem til at bryde med deres tendens til at isolere sig og givet dem nye oplevelser.

Udbyttet for peer-støtterne har bl.a. været flere kompetencer, øget selvudvikling, bedre CV og en følelse af at komme tættere på arbejdsmarkedet. De udtrykker samstemmende, at peer-to-peer-fællesskaberne har givet dem en mulighed for at vende dyrt købte erfaringer til noget positivt og bruge erfaringerne som en ressource for både sig selv og andre.

Organisatorisk har peer-to-peer-fællesskaberne vist sig at kunne bygge bro og styrke samarbejdet mellem frivillige og de medvirkende kommuner. Igennem samarbejdet er der kommet en bedre forståelse for arbejdsgange på tværs og for de ressourcer, som ligger hos den enkelte aktør. Peer-fællesskaberne kan desuden understøtte, at frivillige organisationer og kommuner i højere grad arbejder recovery-orienteret og med mere fokus på ressourcer hos udsatte og sårbare borgere.

Opmærksomhed på rekruttering og samarbejde

Erfaringerne viser også, at gode arbejdsgange på tværs af forskellige arbejdskulturer og mellem aktører med vidt forskellige forventninger til deltagelse kan være svære at etablere. Etablering af peer-to-peer-fællesskaberne kræver derfor fokus på samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer. Desuden skal medvirkende aktører gøre sig grundige overvejelser om, hvordan man rekrutterer og fastholder målgruppen.

På baggrund af både de nye erfaringer og litteraturen på området beskriver inspirationshæftet en række guidelines og kernelementer, som frivillige og kommuner med fordel kan arbejde med, når de vil etablere peer-to-peer-fællesskaber. Inspirationshæftet beskriver også forskellige måder, hvorpå peer-to-peer-fællesskaber kan organiseres og kombineres på.

Projektet udspringer af satspuljeaftalen for 2015 og er gennemført i perioden medio 2016 til ultimo 2018, hvor der blev afsat midler til en ansøgningspulje til peer-to-peer-projekter.

Hæftet er udarbejdet for Socialstyrelsen af VIVE.

Inspirationshæfte: Peer-to-peer-fællesskaber mellem socialt udsatte:


Senest opdateret 27-02-2019

Kontakt

Rune Løgstrup
Specialkonsulent

Hvis du vil vide mere

Socialstyrelsen har i forbindelse med et tidligere projekt om peer-støtte i psykiatrien udgivet flere publikationer:

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her