Offentliggørelse af undersøgelser om svindel med tilskudsmidler

01-03-2019

Børne- og Socialministeriet har den 1. marts 2019 offentliggjort to eksterne undersøgelser af sagen om formodet svindel med tilskudsmidler. Undersøgelserne er foretaget af PwC og Kammeradvokaten. De findes på Børne- og Socialministeriets hjemmeside:

Hent undersøgelserne ministeriets hjemmeside

Svindlen blev opdaget af Socialstyrelsen i september 2018 ved en regnskabskontrol. Revisionsundersøgelsen dokumenterer, at der som minimum er svindlet siden 1993, og at der samlet set er tale om svindel på ca. 121 mio. kr.

Opgaven med at forvalte tilskud har flyttet placering adskillige gange, og blev flyttet til Socialstyrelsen i 2015. Den formodede svindel har udviklet sig i perioden fra 1993 til 2018, og er faldet markant siden 2015. Det fremgår af PwCs undersøgelse, at en række kontroltiltag iværksæt i den seneste tid kan være medvirkende årsag til, at svindlen reduceres væsentligt. Omfanget af den formodede svindel og placeringen af området i perioden fra 1993-2018 fremgår af PwCs undersøgelse.

Kammeradvokaten vurderer, at der ikke er begået tjenesteforseelser i de funktioner, der har håndteret tilskudsadministrationen i Socialstyrelsen.

PwCs undersøgelse peger på en række kontrolsvagheder, som har eksisteret siden implementeringen af det tilskudsadministrative it-system (TAS) i 2008. Socialstyrelsen har rettet op på disse forhold i samråd med PwC og kunne i oktober 2018 genoptage udbetalinger af tilskudsmidler.

Socialstyrelsen har desuden bedt PwC om at foretage en vurdering af det generelle økonomiske kontrolmiljø i Socialstyrelsen. PwC har vurderet, at styrelsens risici ligger i den lavere ende.

Pressekontakt til Socialstyrelsen: Telefonnummer: 41 93 25 48 og mail:

Link til ministeriet er opdateret pr. 24. september 2019. Red.

Senest opdateret 24-09-2019