Nyt undervisningsmateriale om voldsforebyggelse

21-01-2019

Et nyt elektronisk undervisningsmateriale klæder fagprofessionelle på til at forebygge konflikter og voldsomme episoder på sociale tilbud. Materialet indeholder fem moduler og en række praksisnære cases.

At forebygge konflikter og voldsomme episoder er en vigtig del af kerneopgaven, når man arbejder i et socialt tilbud. 

Et nyt elektronisk undervisningsmateriale klæder social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter på til at arbejde med voldsforebyggelse.

Målet er at øge tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere for derved nedbringe antallet af voldsomme episoder og så vidt muligt undgå, at de opstår.

Bygger på de nationale retningslinjer

Undervisningsmaterialet er baseret på ”De nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse” fra Socialstyrelsen. Det henvender sig professionshøjskoler og social- og sundhedsskoler med det formål, at kommende medarbejdere på botilbud og boformer for hjemløse har viden om og kan anvende de nationale retningslinjer i praksis.

Det indeholder 5 moduler om forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder samt en række praksisnære cases, der lægger op til refleksion og øvelser. Den tilhørende undervisermanual gør det nemt for undervisere at sætte materialet i spil ved hjælp af opgaver, som kan tilpasses undervisningen.

Materialet er udviklet for Socialstyrelsen af Socialt Udviklingscenter SUS og Københavns Professionshøjskole med inddragelse af VIA University College. Materialet er en del af initiativerne under projektet Indsatsteam til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse, som er etableret for at understøtte implementering og udbredelse af de nationale retningslinjer.

Se undervisningsmaterialet til forebyggelse af voldsomme episoder

Se de nationale retningslinjer for forebyggelse på botilbud

Hør om materialet på temamøder i 2019

På fem temamøder i januar og februar præsenteres undervisningsmaterialet og afsættet. Al erfaring viser, at forebyggelse af voldsomme episoder lykkes bedst, når ledere og medarbejdere tænker faglighed og arbejdsmiljø sammen. Forebyggelse handler om at skabe trivsel og tryghed for både medarbejdere og borgere.

Temamøderne henvender sig primært til undervisere og uddannelseskonsulenter på professionshøjskoler og social- og sundhedsskoler. Andre interesserede er også velkomne.

Gå til undervisningsmaterialet

Hent invitation til temamøder om undervisningsmateriale

Se tid og sted for temamøder – og tilmeld dig her.

Senest opdateret 24-01-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her