Nyt uddannelsesforløb i KEEP

07-05-2019

l august 2019 starter et nyt uddannelsesforløb til KEEP-gruppeleder for familieplejekonsulenter og tilsvarende. KEEP træner plejefamilier i at kunne håndtere udfordrende problematikker. De fem undervisningsdage er gratis. Ansøgningsfristen er den 29. maj 2019.

Socialstyrelsen uddanner igen gruppeledere i KEEP. Uddannelsestilbuddet retter sig mod familieplejekonsulenter og andre, der er ansat til at vejlede eller supervisere pleje- og netværksfamilier.

Uddannelsen til gruppeleder varer fem dage og kvalificerer til selv at varetage KEEP-forløb til pleje- og netværksfamilier. Tilbuddet tager specifikt sigte på modulet for gruppeledere i programpakken KEEP Teenager, der henvender sig til familier med plejebørn i alderen 12 – 16 år.

Uddannelsen foregår i Odense i perioden mandag den 26. august til fredag den 30. august 2019. Udover undervisning indeholder uddannelsen også vejledning og certificering.

Deltagelse på de 5 uddannelsesdage er gratis, mens der skal betales for efterfølgende vejledning og licens til software.

Ansøgning

Kommuner og organisationer kan ansøge om deltagelse. Bemærk, at der kræves 2 uddannede gruppeledere, for at man som kommune/organisation kan afvikle et KEEP-forløb. Ansøgningsfristen er den 29. maj 2019.

Ansøgning indsendes af en personaleleder senest den 29. maj 2019 til sekretær Susanne Lauritsen på mail sl@socialstyrelsen.dk

Læs mere om uddannelsen og ansøgningskriterierne

Om KEEP

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) er et gruppebaseret opkvalificeringsforløb for pleje- og netværksfamilier. Formålet er, at give familierne støtte til at kunne håndtere udfordrende følelsesmæssige og adfærdsmæssige problematikker med henblik på at opnå en stabil og tryg anbringelse og undgå sammenbrud i anbringelsen.

Evalueringen af afprøvningen af KEEP i Danmark viser blandt andet, at plejeforældre, der har gennemført et KEEP-forløb, oplever børnenes udfordringer som mindre stressende end før forløbet. Derudover fremhæver plejeforældrene, at de med KEEP afværger og afhjælper problemadfærd hos deres plejebørn, således at plejebørnene trives bedre end før..

Se slutevalueringen af KEEP

Læs mere om KEEP generelt

Senest opdateret 07-05-2019

Kontakt

Gøye Thorn Svendsen
Psykolog, specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her