Nyt rejsehold i den styrkede pædagogiske læreplan

27-08-2019

Kommunerne skal have realiseret den styrkede pædagogiske læreplan senest den 1. juli 2020. Derfor er der nu etableret et rejsehold, der kan bidrage til den lokale realisering.

BEMÆRK

Dagtilbudsområdet er ressortomlagt til Børne- og Undervisningsministeriet. Socialstyrelsen fortsætter med at bringe nyheder fra området indtil 1. september 2019. Herefter henvises til emu/dagtilbud, der netop har relanceret sin nyhedsfunktion.

Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet på emu/dagtilbud

Som følge af ændringerne i dagtilbudsloven vedtaget den 1. juli 2018 er der fastlagt en ny ramme for arbejdet i de danske dagtilbud.

Dagtilbudsområdet har med den styrkede pædagogiske læreplan fået et fælles pædagogisk grundlag, og de seks læreplanstemaer er blevet opdateret og udfoldet.

Den styrkede læreplan indeholder således flere nye elementer, som skal være realiseret senest den 1. juli 2020.

For at understøtte kommunernes arbejde har Børne- og Undervisningsministeriet etableret et rejsehold, der tilbyder oplæg til forvaltninger og dagtilbudsledere om indholdet og vidensgrundlaget i den nye styrkede læreplan.

Formålet er at bidrage konkret til den lokale realisering af den styrkede pædagogiske læreplan på et strategisk og ledelsesmæssigt niveau, og derved bidrage til at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

Forvaltninger, der ønsker et oplæg, kan kontakte vores rejsehold via mail eller telefon. Henvendelser modtages løbende i 2019.

Praktiske oplysninger

Et besøg af rejseholdet kan vare op til en dag og består af oplæg og drøftelser. Deltagerkreds og indhold afklares i dialog med kommunens forvaltning.

Fokus kan være på den styrkede pædagogiske læreplan som helhed, en uddybning af et eller flere elementer i det pædagogiske grundlag, arbejdet med de brede pædagogiske mål eller andre emner, som indgår i den styrkede pædagogiske læreplan, herunder evalueringskultur og forældresamarbejde.

Læs på emu dagtilbud om rejseholdet

Senest opdateret 27-08-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her